Subscribe to RSS - Pustne maske Liških pustov

Slovenski etnografski muzej

Pustne maske Liških pustov

Ste že slišali za liške pustjé ali maškarone? Liški pust je pustna šega, ki predstavlja svatovski sprevod in je značilna za območje Kanalskega Kolovrata. Deli se na tri dele: ta lepe, ta grde in bakrene maske.

V pustnem času naredijo obhod, ko obiščejo domačije v vaseh Markiči, Bajti, Ukanje, Britof, Strmec, Lovišče in Melinki. Od hiše do hiše hodijo v sprevodu, spremlja jih harmonikaš. Ta grdi ves čas tekajo naokoli in lovijo mladež, se norčujejo ter z zvonci in hrupom odganjajo vse slabo. Ko pridejo na dvorišče, v hišo najprej vstopijo ta lepi, ki predstavljajo vse dobro: red (žandar), zdravje (zdravnik) in rodovitnost (mladoporočenca). Pozdravijo in zaplešejo. Gospodarica in gospodar jih pogostita in jim podarita darove. Za njimi lahko v hišo vstopijo tudi ta grdi in bakrene maske.

Zgodovina pustnih obhodov na tem območju sega že v čas pred prvo svetovno vojno, v času fašizma pa je bilo šemljenje prepovedano. Leta 1947 so bili obhodi ponovno obujeni, a so v sedemdesetih letih 20. stoletja ponovno zamrli. Branko Žnidarčič je v osemdesetih letih 20. stoletja po spominu iz otroštva začel izdelovati pustne maske in tako so se ohranile vse do danes.

Posebnost obraznih naličij je njihov material: pred prvo svetovno vojno so bile obrazne maske ta lepih in ta grdih kovane iz bakra, danes jih izdelujejo iz aluminija. Le ramašton, ramauš, bajarji in braja imajo še vedno bakreno masko.

Leta 2018 smo v SEM začeli z načrtnim zbiranjem in dopolnjevanjem obstoječih zbirk pustnih mask in celotnih pustnih oprav. V preteklosti so bile najpogosteje odkupljene le maske (obrazna naličja) in redkeje celotne oprave različnih pustnih likov. Za celostno in celovito ohranjanje dediščine pustnih mask in šeg pa je pomembno, da hranimo celotne oprave. Zato smo leta 2021 s finančno podporo Ministrstva za kulturo obogatili zbirke SEM s petimi pustnimi opravami Liških pustov: ta lep, ta lepa, pust, pustica z brezovo metlo, žandar. Izbrali smo pet celih pustnih oprav, ki so med najbolj značilnimi pustnimi liki Liških pustov. Vse je izdelal Branko Žnidarčič in so bile v uporabi do pusta leta 2020.

2002
Pustni lik pustice z brezovo metlo sestavljajo: aluminijasta pobarvana maska z naglavno ruto in...
1998
Pustni lik pusta ali ta grdega sestavljajo: aluminijasta maska z rogovi in kožo, zvonci, delovna...
1995
Pustni lik žandarja sestavljajo: aluminijasta pobarvana maska (rdeče ustnice, črni brki, odprtine...
1995
Pustni lik ta lepega sestavljajo: aluminijasta pobarvana maska (rdeče ustnice, črni brki, odprtine...
1995
Pustni lik ta lepe sestavljajo: aluminijasta pobarvana maska (rdeča lica in ustnice, odprtine za...