Subscribe to RSS - Jarmi

Slovenski etnografski muzej

Jarmi

Zbirka jarmov – teh "praorodij", pripomočkov za vpreganje goveje živine, povečini v celoti izdelanih iz lesa (pri posameznih tipih tudi z določenimi kovinski deli), predmetov z zgodovino »dolgega trajanja«, ki so bili vsaj do zadnje četrtine preteklega stoletja uveljavljeni v vseh slovenskih regijah – šteje sto sedemindvajset primerkov: oseminosemdeset je dvojnih in devetintrideset je enojnih jarmov različnih regionalnih tipov.

Zaokrožata jo dva volovska komata, modelček enojnega jarma, štirje jarmi modeli – igrače, štirje jarmi spominki, poleg vseh navedenih pa tudi tri goži in dve deski z modelom za oblikovanje kamb. Zbrane predmete zgovorno dopolnjuje šestinsedemdeset terenskih risb in obsežen fond fotografij.

Stoletno zgodovino kolekcije zamejujeta leto 1912, ko sta bila kot njeno seme Kranjskemu deželnemu muzeju v Šiški podarjena bogato krašena dvojna kambasta vihrova jarma, in leto 2012, ko je zbirko sklenil v kraški vasi Merče podarjeni komát, inovativno izdelan enojni kambast vihrov jarem. Kolekcija se je drugače najopazneje povečala v petdesetih in šestdesetih letih preteklega stoletja, v obdobju muzejskih terenskih raziskovanj tako imenovanih Orlovih ekip.

Glede na regionalno tipologijo so v zbirki najštevilčnejši tako imenovani "mediteranski jarmi" – kambasti vihrovi jarmi z osrednjeslovenskega in z mediteranskega etnološkega območja, v manjšem številu so zastopani igóji – ovratnikasti, rožičkasti in paličasti zatilni jarmi z alpskega območja, ter tako imenovani "slovanski jarmi" oziroma telége – okvirasti vihrovi jarmi s panonskega območja.

Vsi sodijo v obe temeljni obliki jarma v evropskem kulturnem prostoru in drugod: jarem za vleko z glavo (angleško head yoke, nemško Genickjoch, Stirnjoch, francosko joug de tête, de nuque) oziroma zatilni jarem, ki mu je na Slovenskem mogoče določiti štiri tipske različice, in jarem za vleko z vratom (angleško withers yoke, nemško Widerristjoch, francosko joug de garrot) oziroma vihrov jarem, prav tako s štirimi tipskimi različicami na Slovenskem.

Z bogato tipsko raznovrstnostjo, s svojskostjo posameznih tipov ter obenem z njihovo privlačno primerljivostjo, sodi zbirka jarmov Slovenskega etnografskega muzeja v evropskem okviru nedvomno med najpomembnejše zadevne zbirke. Poleg njene tipološke pričevalnosti pa se kakovost in mikavnost zbirke razkrivata še posebej v "nemi govorici snovnega", in sicer o razmerjih med ljudmi in delovno živino ter med ljudmi v odnosu do delovnih živali. Tako je na primer na površini jarmov mogoče na podlagi načinov in izvedbe krašenja prepoznavati osebne tipe individualnih izdelovalcev; vanjo vrezane inicialke ponavadi sporočajo gospodarja vprežne živali ali volovskega para, vrezane letnice čas nastanka posameznega jarma; izvedeni zaščitni simboli, najpogosteje raznovrstni križi, pa s svojo lego razkrivajo ali naj bi varovali obe živali ali le eno, vodilno.

Ustrezno zgovorna so tudi nema pričevanja tvarine jarmov: o premišljeni izbiri lesa, o njegovi obdelavi (gladkost ovratnikov), o pomenih obdelave z ognjem (manjša teža, povečanje trdnosti) in o vseh zadevnih znanjih. Še posebej mikavna pa je povednost sledi rabe: o silah vlečne moči, o prelaganju teže dela na močnejšo žival in o ohranjanju oziroma vzdrževanju poškodovanih jarmov z okovanjem (zavoljo njihove kakovosti ali cene). Na jarmih iz muzejske zbirke je mogoče, poleg drugega, odkrivati tudi vidne znake skrbi za delovno živino, o čemer prepoznavno pričajo vrezani zaščitni simboli, na počenih mestih s krpo ovite kambe, skrbno zglajeni ovratniki, tehtna izbira lesa in teža jarmov …

Mag. Inja Smerdel

tretja četrtina 20. stoletja
42. d = 112,8 cm / v sred. dela = 7 cm (z okovjem; drugače 6 cm); v ovrat. = 7,5 cm / g = 8,8 cm...
sredina 20. stoletja
12. d = 172 cm / v = 9 cm / g = 6-7 cm (na levi strani od zadaj je "deblo" malce širše...
sreda 20. stoletja
53. š = cm / g = cm / v ovrat. = cm / š ovrat. = cm // d kambe = cm / gornja odprt. kambe = cm;...
sreda 20. stoletja
97. d = 135 cm / v sred. dela = 15 cm / g = 7 cm // š ovrat. med železnimi vezmi členaste kambe =...
sreda 20. stoletja
108. š = 62,5 cm / g = 7 cm / v ovrat. = 7 cm / š med odprt. kambe = 15 cm // pr. odprt. za kambo...
najverjetneje druga polovica 19. stoletja
75. d = 112 cm / v sred. dela = 25 cm / g = 7,5 cm // v do notr. vrha ovratnika = 9 cm (levi vol)...
najverjetneje druga polovica 19. stoletja
85. d = 115 cm / v sred. dela = 25 cm / g = 7,5 cm (na levem koncu) in 8,5 cm (na desnem) // v do...
najverjetneje druga polovica 19. stoletja
83. d = 103 cm / v sred. dela = 26 cm / g = 7,8 cm // v do vrha ovrat. = 7,5 cm / š med odprt. kamb...
najverjetneje druga polovica 19. stoletja
62. d = 101 cm / v sred. dela = 23 cm / g = 8 cm // v do vrha ovrat. = 4,5 cm / š med odprt. kamb...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
11. d = 114,5 cm / v = 10,5 cm / g = 6,5 cm // š poudarjenega dela ovratnikov = 23 cm (med rožiči...
2012
127. š = 67 cm / g = 7,5 cm / v ovrat. = 4,5 cm / š med odprt. kambe = 14,3 cm // pr. odprt. za...
52. š = 57 cm / g = 7,5 cm / v ovrat. = 9,5 cm / š ovrat. = 19 cm // d kambe = 71 cm / gornja odprt...
1947
124. š = 63 cm / g = 5,7 cm / v ovrat. = 4 cm / š med odprt. kambe = 10 cm // pr. odprt. za kambo...
1929 (do)
105. š = 64,5 cm / g = 6,5 cm / v ovrat. = 8 cm / š med odprt. kambe = 15,5 cm // pr. odprt. za...
1925 ali 1926
46. d = 127 cm / v sr. dela = 23 cm / g = 8 cm // v do vrha notr. ovratnika = 9 cm / š med obvrat...
1924
45. d = 113 cm / v sr. dela = 22 cm / g = 7 cm // v do vrha notr. ovratnika = 10 cm / š med obvrat...
1923
67. d = 108 cm / v sred. dela = 25,5 cm / g = 6,5 cm in 7,5 cm (na strani desnega vola) // v do...
1923
130. š = 5,5, cm / v = 6,4 cm / g = 1 cm Na podlagi besedila v III. inventarni knjigi predmetov SEM...
1920 (približno)
123. š = 64 cm / g = 8 cm / v ovrat. = 5 cm / š med odprt. kambe = 9 cm // pr. odprt. za kambo = 3,...
1917
64. d = 115 cm (okovana konca) / v sred. dela = 20,5 cm / g = 8 cm // v do vrha ovrat. = 6 cm (levi...
1912
43. d = 100 cm / v sr. dela = / g = // v do vrha notr. ovratnika = 8 cm / š med obvrat. zap. = // š...
1912
44. d = 101 cm / v sr. dela = 21,8 cm / g = 7 cm // v do vrha notr. ovratnika = 9 cm / š med obvrat...
1909
8. d = 120 cm / v = 12 cm / g = 6 cm // š poudarjenega dela ovratnikov = 24 cm (med rožiči) / v pri...
1908
73. d = 111 cm / v sred. dela = 25,5 cm / g = 8,3 (na strani desne živali) in 9 cm (na strani leve...
68. d = 116 cm / v sred. dela = 28,5 cm / g = 8,5 cm // v do vrha ovrat. = 13 cm / š med odprt...
1901
57. d = 103,8 cm / v sred. dela = 21,4 cm / g = 6,5 cm // v do vrha ovrat. = 10,5-11 cm / š med...
1900
20. d = 118,2 cm / v = 7,6 cm / g ižesa na sredi = 4,8 cm // g ožjih skledičastih ovratnikov = 6,2...
1895
30. d = 106 cm (odlomljen; cel bi bil dolg okoli 110 cm) / v sred. dela = 21 cm / g = 7,5 cm // v...
1890
50. d = 106 cm / v sred. dela = 20 cm / g = 7 cm (na sredi) in 8,5 cm (na mestu ovratnikov) // v do...
1890
82. d = 113 cm / v sred. dela = 28 cm / g = 9 cm // v do vrha ovrat. = 12 cm / š med odprt. kamb =...
1888
54. d = 96,5 cm / v sred. dela = 22 cm / g = 6,5 cm // v do vrha ovrat. = 7 cm (desni vol) in 7,5...
1886
22. d = 108 cm / v sred. dela = 14,5 cm / g = 6,5 cm // v do vrha ovrat. = 6,5 cm / š med odprt...
1883
78. d = 110 cm / v sred. dela = 21 cm / g = 8 cm // v do vrha ovrat. = 8 cm (levi vol) in 7 cm (...
1881
1. d = 120 cm // š skledičastih ovratnikov = 27,5 cm / v (na sredi skledičastih ovratnikov) = 11 cm...
1880-1900
92. d = 97 cm / v sred. dela = 13,5 cm / g = 7,5 cm // v do vrha ovrat. = 9 cm / š med odprt. kamb...
1862
49. d = 119 cm / v srednjega dela = 21,5 cm / g = 6 cm // v do vrha ovratnika = 4 cm / š med...
1858
17. d = 121 cm / v = ... / g ižesa na sredi = 5 cm // g ožjih skledičastih ovratnikov = 4,5 cm / š...
2. d = 100,5 cm // š ovratnikov = 23 cm / v na sredi ovratnikov = 10,5 cm // g ovratnikov = 9 cm (...
1845
71. d = 92 cm / v sred. dela = 23,5 cm / g = 6,5 cm // v do vrha ovrat. = 11,5 cm / š med odprt...
137. d = 26,5 cm / v = 14,5 cm (višina notranjih obvratnih zapor)/ g = 2,8 cm (podvratna zapora 2,4...
13. š = 58 cm, celota 64 cm / g = 9,3 cm // v ovratnika = / š ovratnika = // d rožičev = 24, p = 2,...
74. d = 103 cm / v sred. dela = 22 cm / g = 7 cm // v do vrha ovrat. = 14 cm / š med odprt. kamb =...
19. d = 111 cm / v = 6,9 cm / g ižesa na sredi = 5,2 cm // g ožjih skledičastih ovratnikov = 5,2 cm...
31. d = 166 cm / v sred. dela = 8,5 cm / g = 5,5 cm // v do vrha ovrat. = 3 cm / š med odprt. kamb...
65. d = 104 cm / v sred. dela = 23,5 cm / g = 8,5 cm // v do vrha ovrat. = 11,5 cm (levi vol) in 12...
138. š = 10 cm / v = 13,5 cm / g = 0,8 cm Model enojnega jarma s kleščasto kambo, neznanega...
32. d = 188 cm / v sred. dela = 11 cm / g = 10-11,5 cm // v do vrha ovrat. = 8 cm / š med odprt...
59. d = 103 cm / v sred. dela = 22 cm / g = 8 cm // v do vrha ovrat. = 12,5 cm / š med odprt. kamb...
139. d = 11,1 cm / v = 9 cm / g = 1 cm Model teleg z gožinim sedežem in gožjo iz rafije, neznanega...
70. d = 109 cm / v sred. dela = 26 cm / g = 7 cm // v do vrha ovrat. = 14,5 cm / š med odprt. kamb...
6. d = 99 cm / v = 16 cm / š poudarjenega dela ovratnikov = 15,5 cm / v pri vratu = 2 cm // g = 6,5...
102. š = 55,5 cm / g = 7 cm / v ovrat. = 6 cm / š med odprt. kambe = 11 cm // pr. odprt. za kambo...
81. d = 101 cm / v sred. dela = 22,5 cm / g = 7 cm // v do notr. vrha ovrat. = 11 cm / š med odprt...
84. d = 108 cm / v sred. dela = 23,5 cm / g = 7 cm // v do vrha ovrat. = 10 cm / š med odprt. kamb...
48. d = 99 cm / v sred. dela = 22 cm / g = 8 cm // v do vrha notr. ovrat. = 8 cm / š med obvrat...
131. d raztegnjene goži = 40 cm // pr. krogov iz leskove trte = 16 cm // d preglja = 36 cm Gož,...
72. d = 104 cm / v sred. dela = 24 cm / g = 7,5 cm // v do vrha ovrat. = 6 cm / š med odprt. kamb...
87. d = 104,5 cm / v sred. dela = 14,4 cm / g = 7,5 cm // v do vrha ovrat. = 10 cm / š med odprt...
77. d = 106 cm / v sred. dela = 19 cm / g = 8 cm // v do notr. vrha ovrat. = 11 cm / š med odprt...
9. d = 92,5 cm / v = 10 cm / g = 7,5 cm // š ovratnikov (med rožiči) = 21 cm / v pri vratu = 3 cm...
88. d = 111 cm / v sred. dela = 16,5 cm / g = 8 cm // v do vrha ovrat. = 12 cm (desni vol) in 13 cm...
76. d = 112 cm / v sred. dela = 25 cm / g = 8 cm // v do notr. vrha ovrat. = 13 cm (levi vol) in 12...
58. d = 104 cm / v sred. dela = 17 cm / g = 7,5 cm // v do vrha ovrat. = 12,5 cm / š med odprt...
109. š = 55 cm / g = 8 cm / v ovrat. = 6,5 cm / š med odprt. kambe = 13 cm // pr. odprt. za kambo...
61. d = 101 cm / v sred. dela = 21,7 cm / g = 7,5 cm // v do vrha ovrat. = 13 cm / š med odprt...
56. d = 93 cm / v sred. dela = 20 cm / g = 6,5 cm // v do vrha ovrat. = 7,7 cm / š med odprt. kamb...
63. d = 100 cm (odlomljen; prej predvidoma dolg 106 cm) / v sred. dela = 20,5 cm / g = 7,5-8 cm //...
103. š = 61 cm / g = 7,5 cm / v ovrat. = 6 cm / š med odprt. kambe = 14 cm // pr. odprt. za kambo...
110. š = 69 cm / g = 8 cm / v ovrat. = 5 cm / š med odprt. kambe = 13 cm // pr. odprt. za kambo = 3...
37. d = 166 cm / v sred. dela = 10 cm / v ovrat. = 14 cm / g = 7 cm // v do vrh. notr. ovrat. = 3,5...
14. š (tudi celote) = 65 cm / g = 9 cm // v ovratnika = 2,5 cm / š ovratnika = 23 cm // d rožičev...
15. š = 48 cm, celota 52,5 cm / g = 9 cm // v ovratnika = 3,5 cm / š ovratnika = 24,5 cm // d...
104. š = 61,5 cm / g = 7,5 cm / v ovrat. = 9 cm / š med odprt. kambe = 14 cm // pr. odprt. za kambo...
111. š = 66 cm / g = 7 cm / v ovrat. = 10 cm / š med odprt. kambe = 16 cm // pr. odprt. za kambo =...
33. d = 149,5 cm, spodaj pri kljukah 155 cm / g jarmovega telesa = 8 cm (pri ovratnikih, sredina...
3. d = 94 cm // š ovratnikov = 23 cm / v sredi ovratnika = 8 cm (levi), 9,5 (desni)// g ovratnikov...
16. š = 58 cm, celota 62 cm / g = 9 cm // v ovratnika = 5 cm / š ovratnika = 28 cm // d rožičev =...
89. d = 104 cm / v sred. dela = 17 cm / g = 6,5 cm // v do vrha ovrat. = 11,5 / š med odprt. kamb...
112. š = 63,5 cm / g = 9 cm / v ovrat. = 6 cm / š med odprt. kambe = 15 cm // pr. odprt. za kambo...
34. d = 108 cm / g jarmovega telesa = 6 cm // v kljuk = 59 cm (leve živali), 50 cm (desne živali...
90. d = 111 cm / v sred. dela = ... cm / g = 6,5 cm // v do vrha ovrat. = 8 cm / š med odprt. kamb...
113. š = 56 cm / g = 6,5 cm / v ovrat. = 12 cm / š med odprt. kambe = 17 cm // pr. odprt. za kambo...
47. d = 113,5 cm / v sred. dela = 25,5 cm / g = 9 cm // v do vrha notr. ovrat. = 8 cm / š med...
79. d = 110 cm / v sred. dela = 20,5 cm / g = 8 cm // v do vrha ovrat. = 4,5 cm (desni vol) in 5 cm...
35. d = 119 cm / g jarmovega telesa = 6-7 cm // v kljuk = 56 cm / š spodnjih kljukastih zapor = 34...
91. d = 110 cm / v sred. dela = 13 cm / g = 6,5 cm // v do vrha ovrat. = 11 in 12 cm / š med odprt...
117. š = 56,5 cm / g = 7 cm / v ovrat. = 8 cm / š med odprt. kambe = 14 cm // pr. odprt. za kambo...
39. d = 128,5 cm / v sred. dela = 8 cm; v ovrat. = 11 cm / g = 7,5 cm // v do vrha notr. ovrat. = 4...
93. d = 105 cm (odlomljen na levi strani; cel najverjetneje 110 cm) / v sred. dela = 16 cm / g = 7,...
100. š = 54 cm / g = 7 cm / v ovrat. = 16 cm / š med odprt. kambe = 18 cm // pr. odprt. za kambo =...
107. š = 55 cm / g = 6,5 cm / v ovrat. = 9,5 cm / š med odprt. kambe = 17 cm // pr. odprt. za kambo...
80. d = 100 cm / v sred. dela = 22 cm / g = 8,8 cm // v do notr. vrha ovrat. = 13 in 13,5 cm / š...
118. š = 52 cm / g = 7,8 cm / v ovrat. = 6,5 cm / š med odprt. kambe = 14 cm // pr. odprt. za kambo...
38. d = 125 cm / v sred. dela = 8,5 cm (skupaj z železnim okovanim delom); v ovrat. = 7,3 cm / g =...
94. d = 106 cm / v sred. dela = 14,5 cm / g = 7,5-8 cm // v do vrha ovrat. = 4 cm / š med odprt...
4. š = 54 cm (leseni del), 67,5 cm (celota) / g = 10,5 cm / v = 13 cm // v ovratnika = 7,5 cm / š...
98. š = 61 cm / g = 8 cm / v ovrat. = 16 cm / š med odprt. kambe = 19 cm // pr. odprt. za kambo = 3...
10. d = 121 cm / v (srednjega dela) = 11 cm / g jarmovega telesa = 6,8 cm // š ovratnikov (med...
136. d = 51,5 cm / v = 31 cm (kolikor merita zunanji obvratni zapori) / g = 4 cm Model teleg je...
66. d = 119 cm / v sred. dela = 25 cm / g = 9,5 cm // v do vrha ovrat. = 15 cm / š med odprt. kamb...
41. d = 108 cm / v sred. dela = 8 cm; v ovrat. = 9,5 cm / g = 8 cm // v do vrha notr. ovrat. = 2,5...
95. d = 112 cm / v sred. dela = 13,5 cm / g = 7,5 cm // v do vrha ovrat. = 3,5 cm / š med odprt...
130. v = okoli 26-28 cm / š = okoli 13 cm / deb = okoli 2,5-4 cm Gož, "jarmovko iz prešičeve...
115. š = 68 cm / g = 7,5 cm / v ovrat. = 7 cm / š med odprt. kambe = 17 cm // pr. odprt. za kambo...
60. d = 110 cm / v sred. dela = 21 cm / g = 8,5 cm // v do vrha ovrat. = 11 cm (desna žival) in 10,...
69. d = 104 cm / v sred. dela = 24,5 cm / š = 7,5 cm // v do vrha ovrat. = 15 cm / š med odprt. za...
96. d = 106 cm / v sred. dela = 14,5 cm / g = ... // v do vrha ovrat. = 4 cm / š med odprt. kamb =...
116. š = 60,5 cm / g = 7 cm / v ovrat. = 3 cm / š med odprt. kambe = 11 cm // pr. odprt. za kambo...
7. d = 120 cm / v srednjega dela = 11 cm / š jarmovega telesa (na sredi) = 7,4 cm // g ovratnikov...
55. d = 92,5 cm / v sred. dela = 18 cm / g = 7,5 cm // v do vrha ovrat. = 9 cm / š med odprt. kamb...
18. d = 123 cm / v = 7,5 cm / g ižesa na sredi = 4,5 cm // g ožjih skledičastih ovratnikov = 5 cm...
36. d = 95 cm / v sred. dela = 8 cm; v ovrat. = 10,5 cm / g = 7 cm // v do vrha notr. ovrat. = 1,5...
21. d = 116 cm / v sred. dela = 8,5 cm / g = 8 cm // v do vrha ovrat. = 2 cm / š med odprt. kamb =...
106. š = 70 cm / g = 6,5 cm / v ovrat. = 7 cm / š med odprt. kambe = 16 cm // pr. odprt. za kambo...