Subscribe to RSS - Ameriške poroke

Slovenski etnografski muzej

Ameriške poroke

Zbiranje poročnih fotografij Slovencev iz Minnesote / Projekt Združenja Slovencev v Ameriki / Slovenian Union of America

Zakaj zbirati prav poročne fotografije? Poroka je zakrament, ki se ovekoveči s fotografijo kot glavnim slikovnim dokumentom, in ta zmeraj zavzema posebno mesto med družinskimi fotografijami.

Slovenci v Minnesoti: vnaprej določena usoda?

Bogata kulturna dediščina pripadnikov slovenskega naroda in njihovi dosežki so pognali globoke korenine v zgodovino Minnesote. Začelo se je leta 1838 z misijonarjem in pionirjem Francem Pircem, sledil pa mu je misijonar Jožef Frančišek Buh. Oba sta preživela več let med tamkajšnjimi Indijanci. Odkritju železove rude leta 1884 v severovzhodni Minnesoti je sledil naval priseljencev iz vzhodne Evrope. Med njimi je bilo tudi na tisoče Slovencev. Danes je to območje znano kot Iron Range.

Jožef Frančišek Buh je po štiriindvajsetih letih med svojimi ljubljenimi Indijanci po škofovem dekretu zapustil osrednjo Minnesoto. Kot župnik se je naselil v mestu Ely v Iron Rangu in postal osrednja osebnost za vse Slovence, ki so prihajali na to območje iskat delo. V na novo ustanovljenih rudarskih naseljih in mestih je gradil cerkve. Kot vizionar in zagovornik domače kulture je postal voditelj vseh tukaj živečih Slovencev. V tistem času so Slovencem najpogosteje rekli kar Avstrijci ali Kranjci. Tudi Buhova na novo ustanovljena naselja, kot sta na primer Sv. Vid (St. Vid) v Clevelandu in Sv. Štefan (St. Stephen) v Minnesoti, so se imenovala »kranjska mesta«.

Misijonarju Buhu gre vse priznanje za prerod in rast slovenstva v Ameriki. Vsako na novo ustanovljeno mesto je bilo povsem samooskrbno: imelo je slovenske zdravnike, duhovnike, odvetnike, rudarje, trgovce, čevljarje, domove in organizacije, svojo slovensko diasporo.

Tudi danes v Minnesoti cvete bogata slovenska kultura. Je torej to že vnaprej določena usoda?

Namen projekta Zbiranje poročnih fotografij Slovencev iz Minnesote je arhivirati in ohranjati zavest o slovenskem poreklu družin priseljencev in narodno istovetnost v prihodnjih rodovih ameriških Slovencev.

V letu 2013 je združenje Slovenian Union of America izdalo oglas:

Vsem, ki imajo slovensko- ameriške korenine: zbiramo poročne fotografije vseh, ki so se rodili, odrasli, ki so živeli ali so se poročili v Minnesoti.

V enem letu je bilo tako zbranih več kot 400 fotografij. Vsaka fotografija je postala arhivski dokument, ki je bil nato podarjen državi Sloveniji in je zato dostopen na spletni strani Slovenskega etnografskega muzeja.

Mary Lou Deyak Voelk, Podpredsednica za kulturo in dediščino pri Slovenian Union of America

Frances Kovatovich, asistentka


The Minnesota Wedding Project

Why wedding photos?  A wedding is a sacrament, considered an archival document and most cherished of family photos.

Minnesota History: Predestined, Preordained?

The rich cultural heritage of the Slovenian people  and their accomplishments are deeply woven in Minnesota history. It began in 1838 when pioneer missionary, Fr. Francis Pierz, followed by  Fr. Joseph Buh, spent  years among the Indian people. A rush of immigrants from Eastern Europe arrived in northeastern Minnesota after iron ore was discovered in 1884.  Thousands of these immigrants were Slovenians. Today the area is known as the Iron Range.

After 24 years with his beloved Indian people, and at the Bishop’s request, Fr. Buh left central Minnesota. He  became the leading force among his Slovenes who had come looking for jobs. He established churches throughout the newly established mining towns. Buh, a visionary, and an advocate of culture, became their leader. At that time, Slovenians were referred to more often as an Austrian or a Krainer. Even Buh’s  settlements and parishes were referred to as Kraintowns as were  parishes such as St. Vid in Cleveland and St. Stephen in Minnesota. Credit is given to Fr. Buh for the rebirth of a Slovenianism in America.  Each of the towns were self sustaining, with Slovenian doctors, priests,lawyers, miners, shop keepers, shoe makers, their lodges and organziations, a diaspora.  Today, the rich Slovenain cultural heritage continues to flourish in Minneaota. Again, predestined?  preordained? destiny?

The Wedding Project was meant to archive and preserve family lineage of the immigrant and  future generations of Slovenian Americans.  The word went out:

Those of Slovenian American Heritage: wedding photos wanted from those who were born, raised, lived or  married in Minnesota.

One year later, over 400 photos had been  submited. Each photo has become an archival document, and gifted to the country of Slovenia.

Mary Lou Deyak Voelk, VP Culture & Heritage Slovenian Union of America

Frances Kovatovich, Assistant

V-12176
Dominic in/and Josephine Lunka Elioff Roj./DOB: Marec/March 7, 1931, Roj./DOB: Februar/February 20...
V-12193
Joseph in/and Therezija Kambic Gerisch Maj/May 5, 1888, Rožanec, Slovenija - Marec/March 31, 1964...
V-13314
Edward in/and Rose Chepelnik Krall Oktober/October 4, 1913 - December/December 18, 1985 Junij/June...
V-13331
Robert in/and Amaila 'Mollie Ann' Mohar Pushcar September/September 10, 1923 - Januar/...
V-12159
Frank in/and Gertrude Yera Bombich Bojc (Boitz) 1876-1952 1879-1930 Holy Family Church, Fr. Mathias...
V-12177
Rudy in/and Rose Cerar Erklouts April/April 7, 1910, Eveleth, Minnesota - Avgust/August 24, 1979,...
V-12194
Anton in/and Anna Deržaj Brooks Germ St. Joseph Church, Msgr. Mathias Bilban Julij/July 26, 1924...
V-13315
Anton 'Tony' in/and Mary Perme Krevs Roj./DOB: Sv. Tilen, Slovenija - Um./DOD: Puyallup,...
V-13332
Zanam Puzel
V-12160
Joseph in/and Frances Mikush Bombich 1885-1963 1890-1946 Joseph in Frances sta bila rojena v...
V-12161
Frank Sr. in/and Mary Sterle Bozich Oktober/October 19, 1888, Leskovca, Slovenia - Junij/June 23,...
V-12178
Anton in/and Antonia Chernoff Erklouts 1877 - 1964, Eveleth 1893 - 1983, Eveleth Datum poroke/Date...
V-12195
Joseph in/and Frances Prijatelj Germ 1886 - 1961 1889 - 1942 V ZDA sta prišla leta 1910 in...
V-12189
John in/and Johanna Mihelcic Zallar 1882 - 1951 1882 - 1930 Holy Family Catholic Church, Fr. Bilban...
V-13316
Lawrence in/and Ann Starich Lunka September/September 7, 1900 - September/September 2, 1987 Marec/...
V-13333
Peter in/and Agnes Smoley Schumer Junij/June 29, 1877 - Oktober/October 12, 1951 December/December...
V-12162
Frank Sr. in/and Mary Sterle Bozich L-D/L-R: Josef Mikec, Frank Bozic Sr. in sin/with son Frank in...
V-12179
John in/and Veronica 'Bonnie' Zgonc Farkas Oktober/October 16, 1937 - Marec/March 13,...
V-12196
Louis in/and Angela Banovetz Gerzin Oktober/October 25, 1910 - Avgust/August 4, 1993 April/April 29...
V-12190
Albert in/and Josephine Zaverl Grahek Oktober/October 2, 1919 - Maj/May 11, 2005 September/...
V-13317
Louis in/and Virginia Saline Marolt Marec/March 9, 1924 - Maj/May 16, 1987 September/September 26,...
V-13334
John and Angela Sterle Skull December 8, 1894, Velike Lašče - December 2, 1957, Duluth, MN July 24...
V-12163
Frank Jr. in/and Frances Vertachnik Bozich St. Joseph Church, Fr. Bilban Oktober/October 24, 1931...
V-12180
Marty in/and DeeDee Kukar Fautch Roj./DOB: Junij/June 27, 1958 Roj./DOB: Januar/January 11, 1959 St...
V-12197
Frank M. in/and Margaret McCullar Glavan November/November 27, 1914, Missabe Mt. Township, Village...
V-12191
Ludwig in/and Stephanie Kochar Jakel September/September 28, 1919 - Marec/March 13, 1975 Avgust/...
V-13318
Albert in/and Paula Bajda Mavec Roj./DOB: December/December 21, 1929, Krvava Peč, Slovenija Roj./...
V-13335
Josef in/and Johanna Zupancic Skull Oktober/October 20, 1902, Velike Lašče - Julij/July 7, 1937,...
V-12164
Charles Lee in/and Pauline Novak Brownell April/April 17, 1909 - November/November 17, 1987 Oktober...
V-12181
Vincent in/and Leopolda Bajda Ferkul Vincent: Um./DOD Junij/June 17, 1962 St. Joseph Church, Fr...
V-12198
Ludvig A. in/and Julie C. Podpeskar Sissala Glavan Avgust/August 31, 1919, Coates Location, MN -...
V-12192
Raymond Potocnik in/and Arlene Steffenson 28. 8. 1923, Gilbert, Minnesota - 9. 11. 2007, Ocala,...
V-13319
Felix in/and Micka Bajda Mavec Avgust/August 12, 1933, Krvava Peč, Slovenija - April/April 5, 2013...
V-13336
Mike in/and Johana Novak Stark St. Anthony Catholic Church, Officiant Fr. Joseph Buh September 27,...
V-12165
Poročni list/Marriage Certificate, Buh
V-12182
Stanley in/and Maria Mihelich Ferkul St. Joseph Catholic Church Julij/July 26, 1958 Priče/Witnesses...
V-12199
Frank in/and Maria Virant Glavan December/December 26, 1881, ? , Slovenija - April/April 19, 1965,...
V-12600
Frank in/and Frances Burger Sayovitz Franc Sajovic (kot je zapisano na cerkvenih dokumentih/as...
V-13320
Joseph in/and Stephana 'Mary' Lopp Novak Marec/March 8, 1921 - Januar/January 2, 1983...
V-13337
Steve in/and Theresa Bajda Vlaisavljevich Močan snežni metež na najino poročno noč... V kleti mojih...
V-12166
Edward in/and Bernice Plevell Ceglar Oktober/October 1, 1930 - Julij/July 1, 2013 December/December...
V-12184
Paul in/and Debra Podpeskar Filipovich Roj./DOB: Februar/February 3, 1954, Roj./DOB: Januar/January...
V-13272
Frank Louis in/and Deborah Marie Kotzian Deyak Roj./DOB: 3. 7. 1947 Roj./DOB: 19. 6. 1949 St...
V-13321
Otto Joseph in/and Mary Ann Vranesich Palmer Roj./DOB: Junij/June 19, 1935 Roj./DOB: Julij/July 15...
V-13338
Matt in/and Kristina Skull Vekich Marec/March 25, 1895, Jugoslavija/Yugoslavia - Junij/June 25,...
V-12167
Martin in/and Theresa Laboda Cerar November/November 11, 1891, Lukovica, Slovenija - December/...
V-12185
Frank in/and Mary Agnes Steh Finc Oktober/October 29, 1893, Leskovec, Slovenia - December/December...
V-13305
Anthony J. in/and Angela Vertnik Golobich Roj./DOB: May 11, 1923 Roj./DOB: May 29, 1925 St. Anthony...
V-13322
Gary E. in/and Cathleen M. Krause Peritz Oktober/October 25, 1950 - Januar/January 20, 1912...
V-12150
Jacob in/and Mary Brunskala Adams St. Anthony Church, Fr. Buh, 1905 Priče/Witnesses: Joseph...
V-12169
Albert in/and Mary Ruben Chepelnik April/April 16, 1925 - Januar/January 26, 1993 Februar/February...
V-12186
Stephen in/and Heidi Jo Schley Fingeroos Roj./DOB: Februar/February 10, 1969, Roj./DOB: Marec/March...
V-13307
Ivan in/and Julia Mastnak Jost 1889 - 1970 1902 - 1988 Poroka/Mariagge: Februar/February 20, 1920...
V-13323
Edwin in/and Helen R. Leskar Peritz September/September 12, 1921 - Maj/May 7, 1995 Februar/February...
V-12151
Curt in/and Rose Bajda Anttila Poročni dan, Slavljenje naše slovenske in finske dediščine/ The...
V-12170
Jacob 'Jack' in/and Rose Scufsa Chepelnik Avgust/August 5, 1894 - Marec/March 21, 1943...
V-12187
Joseph F. in/and Mary Jerich Flake Maj/May 14, 1918 - Marec/March 29, 2005 Avgust/August 14, 1918...
V-13308
John in/and Mary Lavau Kastelec St. John Catholic Church, Fr. John Jershe April 21, 1921...
V-13324
Frederich in/and Florence Ostrowsky Perovshek 24. 11. 1922 - 11. 11. 2003 30. 11. 1928 St. Mary...
V-12153
Frank in/and Josephine Babich Loop* *Amerikanizirano/Americanized, Lap v/to Lopp na/at Ellis Island...
V-12171
Gerald Rollin in/and RoseAnn Jiacik Chinn Oktober/October 2, 1929 - April/April 30, 1996 Oktober/...
V-12188
Josef in/and Ursula 'Bertha' Marolt Flek (amerikanizirano/americanized Flake) Februar/...
V-13309
John in/and Josephine Flake Kastelec 20. 5. 1910 - 12. 11. 1985 30. 3. 1913 - 22. 9. 1966 St...
V-13325
Frank in/and Rosalia Miklaucic Perushek 5. 3. 1915 - 10. 2. 1978 24. 1. 1921 St. Anthony Catholic...
V-12154
Thomas in/and Tina Ferkul Bajda St. John the Baptist Church Julij/July 20, 1985 Priče/Witnesses:...
V-12172
Frank Anton in/and Mary Rose Perovshek Deyak December/December 21, 1913 - Julij/July 24, 1988 Junij...
V-12189
John in/and Johanna Mihelcic Zallar 1882 - 1951 1882 - 1930 Holy Family Catholic Church, Fr. Bilban...
V-13310
John in/and Franza Marolt Kerze Roj./DOB: 10. 7. 1890 Roj./DOB: 22. 10. 1896 St. Anthony Catholic...
V-13327
Anton in/and Mary Markovich Mistek Perushek April/April 24, 1886 - April/April 28, 1965 Februar/...
V-12155
John in/and Majda Medved Bajda Roj./DOB: Junij/June 13, 1945 Roj./DOB: Januar/January 26, 1948 Our...
V-12173
Frank in/and Angela Prijatel (Dejak) Deyak Circa 1893, Ribnica - Maj/May 23, 1989, Ely, Minessota...
V-12190
Albert in/and Josephine Zaverl Grahek Oktober/October 2, 1919 - Maj/May 11, 2005 September/...
V-13311
Josef in/and Maria Markovič Korošec November/November 15, 1876 - Avgust/August 19, 1960 September/...
V-13328
Bernard in/and Geraldine Klun Petrich Roj./DOB: Maj/May 17, 1933, Ely, MN Roj./DOB: September/...
V-12156
Stephen in/and Angela Pospishel Banovetz December/December 22, 1871 - Maj/May 22, 1944 Maj/May 31,...
V-12174
Adolph 'Sport' in/and Frances Globokar Dolenshak Marec/March 24, 1896 - November/November...
V-12191
Ludwig in/and Stephanie Kochar Jakel September/September 28, 1919 - Marec/March 13, 1975 Avgust/...
V-13312
Joseph in/and Mary Loushin Kovach Josef Kovac: Maj/May 22, 1883, Grič 22, Doblica, Črnomelj - Julij...
V-13329
Andrew in/and Patricia Omersa Plesha September/September 28, 1926 - Februar/February 3, 1986 Junij/...
V-12157
Florian in/and Mary Zlabir (Sleber) Belehar Maj/May 20, 1883 - Januar/January 18, 1948 Starši/...
V-12175
Anton in/and Helen Shebly Drazenovich Um./DOD: 1960, Um./DOD: 1993 St. Cecilia Catholic Church
V-12192
Raymond Potocnik in/and Arlene Steffenson 28. 8. 1923, Gilbert, Minnesota - 9. 11. 2007, Ocala,...
V-13313
Anthony in/and Frances Marolt Kovatovich Junij/June 2, 1917 - Junij/June 4, 1999 September/...
V-13330
John in/and Mary Perushek Pucel September/September 26, 1907 - Maj/May 15, 1971 Januar/January 3,...
V-12158
Andrew in/and Rosemarie Strukel Biondich Roj./DOB: Februar/February 18, 1925 Roj./DOB: November/...
V-13331
Robert in/and Amaila 'Mollie Ann' Mohar Pushcar September/September 10, 1923 - Januar/...
V-12626
Anton in/and Magdalena Kirin Stefanich (Stefanič, kot je zapisano na poročnem listu/as written on...
V-12533
Rudolph in/and Mary Marolt Rudy in Mary sta od leta 1913 do 1926 živela v Elbi, v Minnesoti, kjer...
V-12642
John J. Sr. in/and Anne M. Paternost Tushar Januar/January 23, 1923 - April/April 25, 2002 Oktober/...
V-12561
John in/and Mary Muster Ocepek Maj/May 4, 1897 - Marec/March 30, 1962 Junij/June 4, 1899 - Januar/...
V-12551
Lawrence 'Larry' in/and Marianne Lee Glavan Nanti Julij/July 9, 1952 - Avgust/August 15,...
V-12659
Nick in/and Mary Poljak Vodnick (Amerikanizirano/Americanized Vjudenica) Avgust/August 27, 1883 -...
V-12578
Louis in/and Frances Susnik Postudensek Louis rojen/born Aloisius Podstudenec, Frances rojena/born...
V-12215
Matt in/and Mary Platnar Ivančič Februar/February, 1889 - December/December 15, 1915 September/...
V-12679
Charles in/and Mary Medic Zgonc (Karl in/and Maria Medic Zgonec kot je zapisano na poročnem listu/...
V-12594
Uste in/and Nora Kennedy Rupar Blessed Sacrament Catholic Church Junij/June 25, 1947
V-12231
Alvin in/and Rose Gregorich Koroshec Kraj roj./POB: Gilbert, MN Kraj roj./POB: Ely, MN St. Anthony...
V-13314
Edward in/and Rose Chepelnik Krall Oktober/October 4, 1913 - December/December 18, 1985 Junij/June...
V-12610
John F. in/and Mildred E. Jerich Skradski Roj./DOB: Oktober/October 28, 1914, Ely, MN Starši/...
V-12517
Michael J. in/and Frances G. Muster Lopp 1895 - 1950 Januar/January 20, 1905 - November/November 25...
V-13332
Zanam Puzel
V-12627
Joseph in/and Delores DeGrace Stepan 1925 - 2010 Blessed Sacrament Church, Rev. John A. Kausek...
V-12534
Anton in/and Josephine Kerzie Matko Avgust/August 14, 1888, Avstrija/Austria - November/November 11...
V-12643
Frank Martin Jr. in/and Mary Frances Divjak Udovich Starši/Parents: Frank: Frank Udovich, Teresia...
V-12562
John Phillip in/and Irene Karvonen Tomsich Ocepek Junij/June 1, 1921 - November/November 8, 1987...
V-12552
Robert in/and Mary Koroshec Nanti Roj./DOB: September 18, 1965 Roj./DOB: November 11, 1964 St...
V-12660
Joseph in/and Mary First (Fierst) Vodovnik Marec/March 3, 1893, Braslovče, Slovenija - Februar/...
V-12579
Joseph Potočnik in/and Helen Skule (Škulj) 24. 3. 1894, Županje njive, Kamnik, Slovenija - 18. 12...
V-12216
Gregor in/and Mary Ivančič Marec/March 3, 1886 - Junij/June 3, 1966 September/September 24, 1888 -...
V-12680
Lucas F. in/and Anna Scufsca Zupan November/November 5, 1900, Slovenija - April/April 29, 1989...
V-12595
William 'Bill' in/and Theodora 'Dora' Pettinari Rupar Our Lady of the Sacred...
V-12501
Frank A. in/and Angelyn M. Ivancic Koroshec December/December 19, 1920 - Februar/February 20, 2004...
V-13315
Anton 'Tony' in/and Mary Perme Krevs Roj./DOB: Sv. Tilen, Slovenija - Um./DOD: Puyallup,...
V-12611
John in/and Frances Fenda Skubic Junij/June 28, 1914 - Oktober/October 17, 2001 Marec/March 20,...
V-12518
Peter in/and Johanna Klinc Majerle Februar/February 12, 1880, Stari trg ob Kolpi, Slovenija - Marec...
V-13333
Peter in/and Agnes Smoley Schumer Junij/June 29, 1877 - Oktober/October 12, 1951 December/December...
V-12628
Anton in/and Anna Gornik Stepan September/September 27, 1877 - Julij/July 4, 1945 November/November...
V-12535
August M. in/and Mary C. Podpeskar Mavec Julij/July 29, 1910 - April/April 13, 1996 Marec/March 16...
V-12644
Mr. in/and Mrs. George Umolac Prišla v Ameriko/Arrived in America: 1899 Um./DOD: 1939 Um./DOD: 1915...
V-12563
William in/and Lori Elioff Paschke Roj./DOB: Avgust/August 25, 1958 Roj./DOB: April/April 14, 1961...
V-12553
Arthur in/and Ann Marie Vesel Neimela Marec/March 3, 1916, Winton, MN April/April 15, 1919 -...
V-12665
Michael Eugene in/and Donna Aguayo Voelk Roj./DOB: Januar/January 23, 1958, Winton, MN Roj./DOB:...
V-12580
Ignac in/and Josephine Markovic Mestnick Povh 1877 - 1918 April/April 1, 1885, Sveti Vid, Slovenija...
V-12217
Lewis M. Jagunich in/and Anne M. Bozich December/December 1, 1919 - December/December 10, 2007...
V-12681
John F. in/and Mary B. Skof Zupancic Februar/February 27, 1884, Dobrepolje, Slovenija - Februar/...
V-12596
Anton in/and Marija Rus Rupar Junij/June 9, 1879, Veliki Ločnik - Januar/January 25, 1942, Chisholm...
V-12502
Harold in/and Patricia Sayovitz Koski April/April 13, 1925 - Januar/January 16, 2006 Junij/June 11...
V-13316
Lawrence in/and Ann Starich Lunka September/September 7, 1900 - September/September 2, 1987 Marec/...
V-12612
John Skule (Škulj) in/and Helena Kinkopf 24. 5. 1874, Dobrepolje, Grosuplje, Slovenija - 23. 7...
V-12519
Tauno E. in/and Jo 'Peppy' Mavetz Maki Junij/June 16, 1917 - December/December 1, 2011...
V-13334
John and Angela Sterle Skull December 8, 1894, Velike Lašče - December 2, 1957, Duluth, MN July 24...
V-12629
Charles in/and Mary Miller Stepan Roj./DOB: 1931 1931 - 2013 Blessed Sacrament Church, Monsignor...
V-12536
Joseph in/and Frances Koprivetz Mavetz (Josef in/and Franca Koprivec - na poročnem listu/on...
V-12645
Anton in/and Rose Steblai Urich November/November 14, 1870, Metlika - Julij/July 13, 1951 Marec/...
V-12564
Jeremy in/and Stacy Novak Paun St. Joseph Catholic Church Maj/May 17, 2008
V-12554
William R. in/and Rosemary Mohar Norha Julij/July 22, 1937 - Avgust/August 2, 1998 Maj/May 6, 1935...
V-12666
Eugene Otto in/and Mary Lou Deyak Voelk Roj./DOB: Marec/March 3, 1934, starši/parents: Otto in/and...
V-12581
Joseph in/and Mary Levstek Prijatel Februar/February 20, 1889 - Januar/January 21, 1970 Maj/May 14...
V-12218
Max in/and Eila Heikkila Jakel April/April 2, 1925 - Marec/March 28, 2010 Julij/July 29, 1922 -...
V-12682
John E. in/and Avis M. Veralrud Zupancic Julij/July 23, 1922 - Oktober/October 3, 2001 December/...
V-12597
John in/and Ursula Henigman Russ Februar/February 28, 1874, Sodražica - April/April 1, 1949,...
V-12503
Edward Louis in/and Zora Milanovich Kosteliz November/November 20, 1909 - November/November 19,...
V-13317
Louis in/and Virginia Saline Marolt Marec/March 9, 1924 - Maj/May 16, 1987 September/September 26,...
V-12613
Anthony in/and Rosalie Schomber Smith Roj./DOB: April/April 27, 1959 Roj./DOB: Avgust/August 28,...
V-12520
Ryan in/and Catherine Vertachnik Maloney Roj./DOB: Maj/May 9, 1975, Mukilteo, WA Roj./DOB: April/...
V-13335
Josef in/and Johanna Zupancic Skull Oktober/October 20, 1902, Velike Lašče - Julij/July 7, 1937,...
V-12630
Joseph Anton in/and Mary Frances Zallar Stepan Februar/February 8, 1902 - Julij/July 7, 1965 Januar...
V-12537
James in/and Angela Marolt Meados Avgust/August 6, 1927 - Februar/February 21, 2014 Avgust/August...
V-12646
Jacob in/and Frances Yapel Varoga Roj./DOB: April/April 29, 1884? Maj/May 12, 1893 - Junij/June 15...
V-12565
Anton in/and Gladys Warner Perhay (Priimek spremenjen iz/Name change from Perhaj) Avgust/August 19...
V-12667
Thomas Edward Voelk in/and Mariko Kakiuchi Unitarian, Officiate Davis Joyce Julij/July 12, 1987
V-12582
John C. Pucel in/and Joanna Petritz Pucel Roj./DOB: Februar/February 16, 1945 Roj./DOB: Marec/March...
V-12219
John in/and Katherine Rebernik Jerich December/December 9, 1873, Slovenija - Maj/May 10, 1961, Ely...
V-12683
John in/and Angela Levstik Zupancic (Leustik Supancich kot je zapisano na poročnem listu/as written...
V-12598
Anton 'Tony' in/and Mary Mehelich Russ Avgust/August 2, 1909, Chisholm, MN - Oktober/...
V-12504
John in/and Mary Petritz Kotchevar 1883 - November/November 7, 1961 Marec/March 28, 1892, Steelton...
V-13318
Albert in/and Paula Bajda Mavec Roj./DOB: December/December 21, 1929, Krvava Peč, Slovenija Roj./...
V-12614
Jacob in/and Mary Dolenshek Smrekar Junij/June 22, 1882 - Januar/January, 1921 November/November 1...
V-12521
Joseph in/and Mary Majerle Mantel 1872 - 1958 1894 - 1979 Jožef in Marija sta bila oba rojena v...
V-12522
John in/and Angela Zeleznikar Mantel Maj/May 23, 1915 - Maj/May 25, 1975 Maj/May 27, 1917 -...
V-13336
Mike in/and Johana Novak Stark St. Anthony Catholic Church, Officiant Fr. Joseph Buh September 27,...
V-12631
George in/and Anna Mauc Stephan Avgust/August 15, 1875 - Junij/June 22, 1943 Circa 1874 - December/...
V-12538
Frank in/and Mary Katherine Irwin Medved Poročena/Married on June 26, 1965
V-12647
David in/and Rosemarie Mobilia Vejtasa Roj./DOB: November/November 8, 1947 Roj./DOB: Februar/...
V-12567
John in/and Louise (Aloisa) Kastelic Perme Avgust/August 7, 1893, Brest, Slovenija - Februar/...
V-12668
John Paul in/and Beth O'Connor Voelk St. Joseph Catholic Church, Fr. Dick Hayatsu Julij/July...
V-12583
John L. Pucel in/and Mary Shober Pucel Avgust/August 16, 1880 - April/April 2, 1962 September/...
V-12220
Peter John in/and Ann Christine Kuznik Jiacik Junij/June 10, 1907 - Marec/March 18, 1992 Avgust/...
V-12684
Edward A. in/and Judy Pucel Zupancich Roj./DOB: Julij/July 23, 1939 Roj./DOB: Januar/January 24,...
V-12599
A. James in/and Charlotte Taramelli Russ Roj./DOB: Maj/May 12, 1935, Chisholm, MN Roj./DOB: Februar...
V-12505
Frank in/and Angela Skul Kriznar April/April 9, 1890 - November/November 22, 1957 Starši/Parents:...
V-13319
Felix in/and Micka Bajda Mavec Avgust/August 12, 1933, Krvava Peč, Slovenija - April/April 5, 2013...
V-12615
James Jacob in/and Kathryn Kay Lundeen Smrekar Roj./DOB: Januar/January 15, 1939, West Allis, WI...
V-12523
Joseph in/and Katherine Maki Markovich Februar/February 11, 1898 - Oktober/October 1, 1975 December...
V-13337
Steve in/and Theresa Bajda Vlaisavljevich Močan snežni metež na najino poročno noč... V kleti mojih...
V-12632
Michael in/and Katherine Šuštaršič Sterk (oba rojena v Sloveniji/both born in Slovenia) Avgust/...
V-12539
Joannes in/and Francisca Mikolich Mehle Avgust/August 19, 1905, Ely, MN - Maj/May 31, 1966, Ely, MN...
V-12648
Aloysius in/and Elizabeth Gobec Verbich Elizabeth: September 16, 1891 - November 27, 1918 (...
V-12568
Franciscus in/and Mary Marolt Perovshek April/April 14, 1884, Sv. Gregor - Maj/May 6, 1964, Ely, MN...
V-12669
Joseph in/and Theresa Marolt Wargo Februar/February 11, 1932 - December/December 2, 2006 Julij/July...
V-12584
William F. in/and Ollie Soderberg Pucel April/April 4, 1924 - Marec/March 27, 2003 Januar/January 2...
V-12221
Peter Jiacik Jr. in/and Rose Mary Prijatel Jiacik Roj./DOB: September/September 27, 1928 Roj./DOB:...
V-13272
Frank Louis in/and Deborah Marie Kotzian Deyak Roj./DOB: 3. 7. 1947 Roj./DOB: 19. 6. 1949 St...
V-12600
Frank in/and Frances Burger Sayovitz Franc Sajovic (kot je zapisano na cerkvenih dokumentih/as...
V-12506
Anton J. in/and Phyllis Lopp Kukar Julij/July 3, 1907 - November/November 2, 1992 Julij/July 20,...
V-13320
Joseph in/and Stephana 'Mary' Lopp Novak Marec/March 8, 1921 - Januar/January 2, 1983...
V-12616
Jack James in/and Amy Jo Springer Smrekar Roj./DOB: Avgust/August 16, 1974 Roj./DOB: Januar/January...
V-12524
Rudy in/and Gloria Shutte Boge Marolt Roj./DOB: September 24, 1929, Gilbert, MN Roj./DOB: September...
V-13338
Matt in/and Kristina Skull Vekich Marec/March 25, 1895, Jugoslavija/Yugoslavia - Junij/June 25,...
V-12633
John F. in/and Jenny Vukonich Sternisha Tomsich Oktober/October 22, 1914 - Junij/June 24, 1991...
V-12540
Charles in/and Mary Ballas Merhar (Carol in/and Maria Balas Merhar - na poročnem listu/on Marriage...
V-12649
John in/and Rose Mary Vukonich Veronick 1899 - Maj/May 12, 1986 Avgust/August 1, 1915, Dodgeville,...
V-12569
John Sr. in/and Louise Dormish Petrich (?) - December/December 17, 1968, Ely, MN Junij/June 10,...
V-12200
James in/and Deborah Voelk Good Julij/July 1, 1951, Ashland, WI - November/November 17, 2001 Roj./...
V-12670
Richard in/and Evelyn Indihar Weimar December 29, 1931 - November 15, 2013 Roj./DOB: 1933 St...
V-12585
John in/and Johanna Smalc Pucelj December/December 25, 1894, Vinice, Sodražica - Julij/July 20,...
V-12222
Robert in/and Patricia Stepan Johnson Stepan: 1938 - 2009 St. Joseph Catholic Church April 25, 1959
V-13273
Rudy in/and Leo Shutte Ferkul Bajda
V-12601
John F. in/and Julia Lilian Chelesnik Sayovitz December/December 20, 1912 - November/November 6,...
V-12508
Jacob in/and Agnes Tecavec Kunstel Avgust/August 6, 1891 - Junij/June 5, 1961 Januar/January 13,...
V-13321
Otto Joseph in/and Mary Ann Vranesich Palmer Roj./DOB: Junij/June 19, 1935 Roj./DOB: Julij/July 15...
V-12617
Joseph in/and Christina Albina Urchull Smrekar Junij/June 13, 1911, Ely, MN - November/November 25...
V-12525
Donald in/and Dorothy Cerar Marolt St. Anthony Catholic Church, Fr. Mihelcic September 4, 1954 L-D/...
V-13339
Lawrence in/and Francisca Mary Pirc Zagar 14. 8. 1891, Šenturška Gora, Slovenija - 12. 12. 1957,...
V-12634
Timothy in/and Margaret Kukar Stratton Roj./DOB: Julij/July 25, 1956 Roj./DOB: November/November 8...
V-12543
Antony 'Tony' in/and Ann Josephine Chepelnik Mobilia Januar/January 18, 1918 - Februar/...
V-12650
Clifford in/and Mary Mazar Veronick December/December 23, 1932 - Avgust/August 3, 2009 Avgust/...
V-12570
Bernard J. in/and Geraldine Klun Petrich Roj./DOB: Maj/May 17, 1933, Ely, MN Roj./DOB: September/...
V-12201
Joseph in/and Franca Leskovec Gregorich 1889, Slovenija - September/September 9, 1967, Ely, MN 1889...
V-12671
Dale in/and Betty Jane Sissala Westberg Februar/February 16, 1939 - Julij/July 17, 2011 Januar/...
V-12586
Rudy in/and Rose Pike Pugel Januar/January 20, 1910 - April/April, 1972 Oktober/October 5, 1919...
V-12223
John in/and Mary 'Mitzy' Peternel Kapsh 1912 - Januar/January 16, 2007 Julij/July 5, 1917...
V-13305
Anthony J. in/and Angela Vertnik Golobich Roj./DOB: May 11, 1923 Roj./DOB: May 29, 1925 St. Anthony...
V-12602
Frank in/and Eugenia Rolando Sayovitz Jr. Avgust/August 12, 1911 - Februar/February 13, 2002 Avgust...
V-12509
Stanley John in/and Betty Jane Markovich Kunstel Roj./DOB: September/September 29, 1927 Roj./DOB:...
V-13322
Gary E. in/and Cathleen M. Krause Peritz Oktober/October 25, 1950 - Januar/January 20, 1912...
V-12618
Jay John in/and Natascha Maria Zabinski Smrekar Marec/March 12, 1971, Golden Valley, MN September/...
V-12619
Frank in/and Julia Hrovat Smuk Marec/March 23, 1885, Raka, Avstrija/Austria - Avgust/August 1, 1965...
V-12526
Rudy in/and Dorothy Gregorich Marolt September 24, 1929, Gilbert, MN December 2, 1931, Eveleth, MN...
V-13340
John in/and Josefa Pechnik Zaverl Junij/June 16, 1890, Cerklje pri Kranju - Maj/May 17, 1968, Ely,...
V-12635
Francis in/and Angeline Blatnik Strukel Angeline: Oktober/October 10, 1909 - April/April 19, 1993...
V-12544
Joseph in/and Marija Kastelac Mohar Prišla v Ameriko/Arrived in America: 1905 in/and 1908 St...
V-12651
Frank in/and Catherine Muster Veronick April/April 16, 1902, Manistique, MI - Februar/February 12,...
V-12571
Louis in/and Josephine Klander Piasecki Avgust/August 6, 1916 - Februar/February 23, 2014 November/...
V-12202
Anton in/and Jennie Kovačič Hanegmon Marec/March 26, 1892 - Julij/July 17, 1948 November/November...
V-12672
Joseph in/and Mary Moren Yaklich Maj/May 19, ?, Velike Lašče, Slovenija - September/September 14,...
V-12587
Robert in/and Amalia 'Molly Ann' Mohar Pushkar September/September 10, 1923 - Januar/...
V-12224
Joseph in/and Mary Zaic Kastelic Februar/February 5, 1906 - Oktober/October 21, 1967 Avgust/August...
V-13307
Ivan in/and Julia Mastnak Jost 1889 - 1970 1902 - 1988 Poroka/Mariagge: Februar/February 20, 1920...
V-12603
Ronald in/and Roseann Krall Schomber Roj./DOB: Oktober/October 13, 1939 Roj./DOB: Februar/February...
V-12510
Joseph in/and Mary Stefanich Kuznik December/December 1, 1910 - November/November 12, 1944 December...
V-13323
Edwin in/and Helen R. Leskar Peritz September/September 12, 1921 - Maj/May 7, 1995 Februar/February...
V-12620
Edward W. in/and Faye G. Korkki Smuk Edwardovi starši/Parents of Edward: Frank, Julia Smuk Fayini...
V-12527
Jack in/and Helen Kinkoff Marolt Januar/January 18, 1923, Gilbert, MN - Junij/June 17, 2001,...
V-13341
James F. in/and Linda Puttonen Zgonc Roj./DOB: 14. 6. 1949 Roj./DOB: 1. 6. 1951 St. Anthony...
V-12636
John G. in/and Mary Kern Sulentich Oktober/October 19, 1912 - Oktober/October 29, 1997 November/...
V-12545
Anton in/and Mary Scufca Mohar 1882 - Avgust/August 12, 1931 1879 - April/April 1, 1942 St. Joseph...
V-12652
Rudy in/and Shirley Niedzielski Vertachnik Roj./DOB: April/April 17, 1948, Virginia, MN Roj./DOB:...
V-12572
Fred F. in/and Frances Ann Vodnick Pike Junij/June 17, 1918 - December/December 6, 1963 Oktober/...
V-12203
Anton Edward in/and Lucille Smokrovich Hanegmon Maj/May 11, 1922 - Januar/January 18, 1977 Julij/...
V-12673
Jack in/and Verna Mae Smith Yaklich Roj./DOB: December/December 10, 1940 Roj./DOB: Junij/June 21,...
V-12588
Steven in/and Marlys Spangenberg Rabb Roj./DOB: Marec/March 4, 1935 Roj./DOB: Junij/June 19, 1938...
V-12225
Antonius in/and Francisca Jelnikar Kaučič 1897, Slovenija - Januar/January 28, 1965, Eveleth, MN...
V-13308
John in/and Mary Lavau Kastelec St. John Catholic Church, Fr. John Jershe April 21, 1921...
V-12604
Norman in/and Mary Ann Koroshec Setnicker Roj./DOB: 1941 Roj./DOB: 1943 St. Joseph Church Avgust/...
V-12511
George in/and Theresa Laboda Lah April/April 23, 1886, Sveta Trojica, Slovenija - Julij/July, 1959...
V-13324
Frederich in/and Florence Ostrowsky Perovshek 24. 11. 1922 - 11. 11. 2003 30. 11. 1928 St. Mary...
V-12621
John Robert in/and Samantha Rose Griffin Snidarich Roj./DOB: Junij/June 13, 1963 Roj./DOB: April/...
V-12528
Frank in/and Julie Klun Marolt Julij/July 13, 1912, Gilbert, MN - Julij/July 7, 1994, Virginia, MN...
V-13342
Louis F. in/and Julia Perovšek Zgonc 20. 6. 1912 - 25. 3. 1978 7. 11. 1919 - 5. 9. 2005 St. Anthony...