Slovenski etnografski muzej

Etnolog 27 (2017)

Cena 
20,00 EUR
Kategorija 
Publikacije

Tema, ki jo v letošnji izdaji ponuja znanstvena revija Slovenskega etnografskega muzeja Etnolog, poudarja razumevanje dediščine in muzejskega gradiva v njegovi integrativnosti, kompleksnosti in časovni ter prostorski kontekstualnosti. Osrednja tema Opredmetenje spominov in vsakdanjih praks govori o nesnovni kulturni dediščini, duhovni in socialni kulturi, ki se materializira v predmetih, dokumentih, upodobitvah … in vice versa – odpira paradigmo o tem, da je zbrano gradivo mogoče celostno razumevati šele ob upoštevanju vseh teh perspektiv.

Vsebina Etnologa 2017

Cena Etnologa je 20€. Kupite ga lahko v muzejski trgovini.

Deli