Slovenski etnografski muzej

Richard Sendi

Richard Sendi

Eksperimentalna razstava Afrika in Slovenija. Preplet ljudi in predmetov, ki je nastala v okviru evropskega projekta SWICH, se je osredotočala na obdobje gibanja neuvrščenih in je bila konceptualno zastavljena tako, da smo na eni strani spoznavali zgodbe slovenskih zbiralcev afriških zbirk, ki jih hrani muzej, in na drugi strani zgodbe slovenskih Afričanov, ki so v Slovenijo prišli kot štipendisti in po končanem študiju tu tudi ostali.

Na razstavi je sodelovalo pet slovenskih Afričanov. Skozi pogovore spoznali njihove poglede na primarno povezavo z domovino, prve stike z Jugoslavijo, izobraževanje, organizacije Afričanov v Jugoslaviji in Sloveniji, poklicno udejstvovanje, identiteto, kulturno izmenjavo in sedanje povezave z domovino. Vsak je izbral nekaj osebnih predmetov, ki predstavljajo njihovo dediščino, opredmetenje njihovega spomina in so tako ali drugače temelj njihovih identitet. Osebne predmete predstavljajo slovenski Afričani sami preko posnetih pripovedi.

Eden od slovenskih Afričanov, sodelujočih pri razstavi, je Richard Sendi, ki se je rodil v Ugandi, ko je bila ta še britanska kolonija. Posebej je poudaril svoj odnos z mamo, ki ga je veliko naučila in imela pomemben vpliv na razvoj njegove osebnosti. Z očetom je preživljal manj časa, saj je bil vedno zelo zaposlen, vendar pa je imel oče pomembno vlogo pri šolanju otrok. Ko je oddal vlogo za štipendijo za študij v tujini, so mu na ambasadi ponudili Jugoslavijo. Če bi mu ponudili Rusijo ali Kitajsko, ne bi šel, saj so bile po njegovem mnenju to države z zelo trdim komunizmom. Za Jugoslavijo se je lažje odločil, čeprav je o njej imel skope informacije. V Slovenijo je prišel leta 1972. Zavod SR Slovenije za mednarodno znanstveno, tehnično, prosvetno in kulturno sodelovanje (ZAMTES) je njihovo generacijo namestil pri družinah v Naklem pri Kranju, da bi jim s tem olajšal učenje slovenščine. Od tam so se vozili v Kranj na tečaj slovenskega jezika. Po opravljenem tečaju in sprejemnem izpitu se je vpisal na študij arhitekture. Med študijem je bil aktiven v Zvezi afriških študentov, kjer je bil nekaj časa vodja folklorne skupine. Bil je tudi glavni pevec, igral je na boben in izvajal točko pihanja ognja. Zaposlen je na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije, kjer je vodja stanovanjskih študij, predsednik Znanstvenega sveta inštituta in predstavnik uslužbencev v Upravnem odboru inštituta. S svojim delom je zelo zadovoljen. Med drugim veliko potuje in se kot raziskovalec udeležuje mednarodnih znanstvenih konferenc. Ko se predstavi in pove, da je iz Slovenije, so ljudje začudeni, saj tega ne pričakujejo. On pa jim rad pove, da je iz Slovenije in po državljanstvu Slovenec.

Vabljeni k ogledu pripovedi Richarda Sendija o njegovih izbranih osebnih predmetih.

Tekst se nahaja v publikaciji z enakim naslovom "Afrika in Slovenija. Preplet ljudi in predmetov".