Slovenski etnografski muzej

Od 
25. marec 2011
Do 
17. april 2011

Romski svet / Romano Them

25. marec – 17. april 2011

Kasum Cana, grafikeGrafike Kasuma Cane izkazujejo v formalnem smislu dodobra drugačno vizualno estetiko, ki se ne navezuje povsem na tradicijo zgodovine umetnosti zahodnega sveta, kar je posledica dejstva, da kot samouški umetnik ni bil vpet v uradni umetnostni sistem. S svojim ustvarjanjem subtilno odraža očem mnogokrat skriti svet romske skupnosti in povsem drugačno percepcijo vizualnih kodov. Osrednji konceptualni poudarek umetniških del na razstavi grafik Romski svet / Romano Them so različne barvite podobe in identitete romske skupnosti. Motivi podob izhajajo iz stvarnega sveta, v katerem je umetnik živel in deloval.

Kasum Cana, romski umetnik, slikar, aktivist in eden najvidnejših predstavnikov ter zagovornikov romske skupnosti na Hrvaškem in širše se je rodil novembra 1968 v Prizrenu na Kosovem. V svojem aktivističnem delovanju je bil član različnih romskih društev, odborov in krovnih romskih organizacij - romskih zvez na Hrvaškem in po Evropi. Čeprav samouk, se je poklicno ukvarjal s slikarstvom, s humanitarno dejavnostjo in z organizacijo dobrodelnih umetniških razstav. Njegov umetniški opus obsega tri samostojne razstave likovnih del, za svoje umetniško delovanje je prejel nagrado mednarodnega natečaja „Prijatelji Roma“ za fotografijo in poezijo Romov.

Kasum Cana je umrl 21. februarja 2011 v Zagrebu, kjer je živel in deloval. Razstavo njegovih grafik v Ljubljani zato posvečamo njegovemu spominu.