Slovenski etnografski muzej

Kranjski deželni muzej
Kje 
Razstavna hiša
Od 
3. december 2021
Do 
30. oktober 2022

Korenine SEM: Prvi etnografski predmeti

Ob obeležitvi 200-letnice najstarejšega muzeja na Slovenskem - Kranjskega deželnega muzeja (ustanovljen leta 1821) iz katerega je leta 1923 izšel samostojni Kraljevi etnografski muzej, SEM na priložnostni razstavi predstavlja svoje najstarejše (prve) etnografske predmete.

Etnološka tematika je imela v Kranjskem deželnem muzeju obrobno vlogo, povsem podrejeno naravoslovju, arheologiji in kulturni zgodovini. Etnografski predmeti so bili v primerjavi z drugovrstnimi maloštevilni in brez določnejše opredelitve. Muzejska stvarnost ni odražala prepričanja o pomenu etnografskega fundusa  za narodovo samopodobo in za predstavo drugih o njem.

Najstarejši predmeti, ki jih lahko štejemo za etnografske, so bili odmev razsvetljenskih fiziokratskih načel, na podlagi katerih so se elite zanimale za gospodarstvo večinskega prebivalstva, ki je bilo seveda temelj in vir njihovega bogastva.

Med zbirke Kranjskega deželnega muzeja se niso uvrstili originalni predmeti, temveč njihovi miniaturni modeli. Za najstarejše etnografske predmete tako štejemo modele orodij, ob njih pa figurinice v nošah iz Bele krajine in sestavine noše, kakršno je pokrivalo šapelj. Z današnjega vidika bi med  etnološko pričevalne predmete in zbirke lahko uvrstili tudi izdelke kranjske obrtne in industrijske proizvodnje, kakršni so vzorci čipk s slovenskimi imeni in cenami iz Idrije in vzorci žimnatih sit iz Stražišča pri Kranju. Kriterija, po katerih so te predmete uvrščali med muzejske zbirke Kranjskega deželnega muzeja, da bi  s pomočjo miniatur in posameznih sestavin pokazati deželne značilnosti in popularizirati gospodarska znanja; to sta bila glavna kriterija..

Izrecnega etnografskega poimenovanja so bili deležni le zunajevropski predmeti, med njimi zbirki misijonarjev Friderika Barage in Ignacija Knobleharja, ki pa so jih vključevali med kulturnozgodovinske zbirke.

Model voza z vpreženim parom volov za prevoz sladkorja in drugega tovora med Ljubljano in Trstom (foto: Marko Habič)Kalumet, skoraj 110 cm dolga obredna pipa, je zelo kakovostno delo jugozahodnih Očipvejcev. Predvsem je zanimiv okras s stiliziranimi podobami iz mitologije in religije. (Baragova zbirka, foto: Blaž Verbič)Korenine SEM: Prvi etnografski predmetiKorenine SEM: Prvi etnografski predmetiKorenine SEM: Prvi etnografski predmetiKorenine SEM: Prvi etnografski predmetiKorenine SEM: Prvi etnografski predmetiKorenine SEM: Prvi etnografski predmeti