Slovenski etnografski muzej

Upodobljene sledi narodne identitete

Zbirka risanih zapisov učencev Otona Grebenca v Slovenskem etnografskem muzeju
Leto izdaje 
2011
Strani 
173
Trgovina 
Publikacije
Cena 
25.00 EUR

Knjiga je izšla v zbirki Ethnologica – Dissertationes pri Založbi ZRC. Izdala sta jo Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU in soizdajatelj Slovenski etnografski muzej.

V Slovenskem etnografskem muzeju je shranjena zbirka več kot 1500 risb, ki so jih pod mentorstvom prof. Otona Grebenca narisali dijaki Tehniške srednje šole v Ljubljani v 20. in 30. letih 20. stoletja. Avtorica knjige jih je ovrednotila z vidika narodne / nacionalne identitete, etnomitov in stereotipov ter v kontekstu »narodnega sloga«. V spremni besedi je dr. Ingrid Slavec Gradišnik zapisala: »Pomemben element v procesu narodovanja ljudske kulture je bilo ustvarjanje nacionalne kulturne slovnice, sestavljene iz zbira nacionalnih značilnosti, ki jih je bilo mogoče primerjati v mednarodnem okviru. Materializirane, upodobljene sledi kulture so imele pri tem prav posebno poslanstvo. Pri tem je bila redukcija 'resnične' kulture vsaj dvojna: s posegom 'izbiranja' in 'očiščevanja' ter s prenosom v drug, muzealiziran kontekst. Ob tem so od nje pogosto ostali estetizirani 'tipi', 'serije', navsezadnje 'narodni slog', v katerem lahko dejansko vidimo podobne vsebine in pomene, kakor so jih v 19. in tudi še v 20. stoletju nosili pojmi 'narodni' značaj, duh ipd.: torej izbrane elemente reliktne, dekontekstualizirane, reificirane, stereotipizirane kmečke ali, v etnološkem diskurzu, 'ljudske' kulture.«