Slovenski etnografski muzej

Podobe preteklega vsakdana

Leto izdaje 
2007
Trgovina 
Audiovizualije
Cena 
6.00 EUR
Format 

Uvodni film stalne postavitve Slovenskega etnografskega muzeja je zasnovan kot zgoščen prikaz najpomembnejših potez vsakdanjega življenja naših prednikov. Vsebinsko pokriva naselitev Slovanov na ozemlje današnje Slovenije, njihov način preživljanja, kulturo prehranjevanja in bivanja, nastajanje gradov in mest ter razvoj obrti v njih, kmečke punte in oblikovanje slovenskega jezika. O tistem času pričajo le redke arheološke najdbe, freske in knjige, zato film uporablja veliko animacij ter rekonstrukcije kmečkih in rokodelskih opravil.