Slovenski etnografski muzej

Muzej Kraška hiša v Repnu

Leto izdaje 
2003
Strani 
175
Trgovina 
Publikacije
Cena 
15.00 EUR
Format 
priložen CD
Naslovnica knjige Muzej Kraška hiša v Repnu

"Kraška hiša se je razvila in postala pojem v času zadnjih 35 let, od njenega rojstva v letu 1968 pa vse do današnjih dni. Iz želje, da se v vasi Repen obnovi stara hiša, ki bi nato pripovedovala o življenju naših prednikov, se je razvilo precej več. Zadruga Naš Kras in njegova duša, Egon Kras, so sprožili proces, ki je v nekaj desetletjih popeljal ime Kraške hiše v svet. In Kraška hiša je postala kraj srečanja ljudi." Iz Uvodne misli Milana Pahorja

Dvojezična izdaja

Il museo della casa carsica di Repen

"La Casa carsica si è evoluta, diventando un autentico simbolo, negli ultimi trentacinque anni, cioè dalla sua rinascita, nel 1968, as oggi. Dal semplice desiderio di ristrutturare una vecchia cascina a Repen, per testimoniare la vita dei nostri avi, si è arrivati a ben altro. La Cooperativa Carso Nostro – Naš Kras e la sua vera anima, Egon Kraus, hanno avviato un processo che in pochi decenni è riuscito a portare il nome di questa casa in tutto di mondo.
La Casa carsica è diventata un punto d'incontro." Cenni introduttivi Milan Pahor

Kazalo knjige Muzej Kraška hiša v RepnuStran iz knjige Muzej Kraška hiša v Repnu