Slovenski etnografski muzej

Med naravo in kulturo

Vodnik po stalni razstavi Slovenskega etnografskega muzeja
Leto izdaje 
2008
Urednik 
dr. Nena Židov
Strani 
191
Trgovina 
Publikacije
Cena 
20.00 EUR
Naslovnica vodnika Med naravo in kulturo

"Danes je na ogled razstava, ki govori o dinamiki med naravnim in kulturnim - o naravnem okolju, v katero smo se rodili, in o družbenokulturnem okolju, ki nas sodoloča. Pripoveduje o človekovi univerzalni težnji, da bi okolje obvladal in v njem preživel; ta težnja pa se izraža v kulturno značilnih načinih preživetja in ustvarjalnosti.
Razstava obiskovalce seznanja s snovno in nesnovno dediščino Slovencev in nekaterih zunajevropskih kultur. Opozarja na časovno, krajevno in družbeno raznvovrstnost kulturne dediščine in na njeno vpetost v širše evropske in svetovne procese nenehnih sprememb. V prostorih, ki merijo 900 m2, je razstavljenih okoli 3000 predmetov, tj. desetina muzejskega fonda". Iz besedila Bojane Rogelj Škafar

Kazalo vodnika Med naravo in kulturoStran iz vodnika Med naravo in kulturo