Slovenski etnografski muzej

Poslikana panjska končnica z motivom junaškega Kralja Matjaža.

Poslikana panjska končnica

Ime predmeta: Poslikana panjska končnica
Datacija: 1877 (?)
Material: Poslikava z oljnimi barvami na lesu
Mere: višina 12,5 in širina 27 cm
Avtorstvo: Delo v slogu slikarske obrtniške tradicije delavnice Leopolda Layerja iz Kranja
Inv. št.: EM 2338 E
Na ogled: Stalna razstava Med naravo in kulturo
© Slovenski etnografski muzej

Kratek opis: Poslikana panjska končnica z motivom junaškega Kralja Matjaža.

Podrobnejši opis: Na panjski končnici je upodobljen motiv kralja iz evropsko razširjene pripovedke, ki je na Slovenskem dobil ime kralj Matjaž po ogrskem kralju Matiji Korvinu. V pripovedki kralj spi v votlini v gori, brada se mu ovija okrog mize in ob hudi stiski bo prišel na dan na pomoč. Na končnici pa je prizor naslikan na prostem, kralj ne spi in je obdan z vojaki. Zdi se, da bo aktivno vlogo prevzel vsak trenutek. Na končnici je napis Kral Matiaš, levo in desno od mize so slabo vidne številke letnice.

Za nadaljnje branje

  • Gorazd Makarovič, Bojana Rogelj Škafar: Poslikane panjske končnice : zbirka Slovenskega etnografskega muzeja = Painted beehive panels : the collection of the Slovene Ethnographic Museum. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2000 (Knjižnica Slovenskega etnografskega muzeja = Slovene Ethnographic Museum library, ISSN 1408-290X ; 8)
  • Ivan Grafenauer: Slovenske pripovedke o Kralju Matjažu. Ljubljana: SAZU, 1951 (Razred za filološke in literarne vede; 4, ISN; 1).