Slovenski etnografski muzej

Peter Bossman

Peter Bossman

Eksperimentalna razstava Afrika in Slovenija. Preplet ljudi in predmetov, ki je nastala v okviru evropskega projekta SWICH, se je osredotočala na obdobje gibanja neuvrščenih in je bila konceptualno zastavljena tako, da smo na eni strani spoznavali zgodbe slovenskih zbiralcev afriških zbirk, ki jih hrani muzej, in na drugi strani zgodbe slovenskih Afričanov, ki so v Slovenijo prišli kot štipendisti in po končanem študiju tu tudi ostali.

Na razstavi je sodelovalo pet slovenskih Afričanov. Skozi pogovore spoznali njihove poglede na primarno povezavo z domovino, prve stike z Jugoslavijo, izobraževanje, organizacije Afričanov v Jugoslaviji in Sloveniji, poklicno udejstvovanje, identiteto, kulturno izmenjavo in sedanje povezave z domovino. Vsak je izbral nekaj osebnih predmetov, ki predstavljajo njihovo dediščino, opredmetenje njihovega spomina in so tako ali drugače temelj njihovih identitet. Osebne predmete predstavljajo slovenski Afričani sami preko posnetih pripovedi.

Eden od slovenskih Afričanov, sodelujočih pri razstavi, je Peter Bossman, ki se je rodil v Gani, ko je bila ta še britanska kolonija. Njegov oče je bil zdravnik in diplomat. Oblikoval je njegovo razmišljanje o politiki in njegovo željo pomagati čim več ljudem. Odločilen je bil tudi v situaciji, ko je Bossman leta 1977 moral zapustiti Gano. Takrat je bila na oblasti vojaška hunta, ki ji je nasprotoval. Na Univerzi v Akri, kjer je študiral biologijo, je bil del skupine aktivnih študentov, s katerimi so večkrat demonstrativno zaprli kampus s predavalnicami in študentskimi domovi. Njegov oče je bil obveščen, da je na seznamu za aretacijo. Bossman je sicer že zaprosil za štipendijo za študij v Angliji, ker pa se je mudilo, je izbral hitrejšo opcijo in tako prišel v Jugoslavijo. Odločil se je za študij medicine, za katerega pa je moral opraviti sprejemni izpit v slovenščini. Zavod SR Slovenije za mednarodno znanstveno, tehnično, prosvetno in kulturno sodelovanje (ZAMTES), ki je štipendiral in skrbel za tuje študente, je financiral pomoč študenta za njegovo pripravo na sprejemni izpit, ki ga je uspešno opravil. Že v prvem letniku se je pridružil Zvezi afriških študentov, kjer mu je bilo najpomembneje, da se afriški študentje organizirajo in pričnejo ljudi izobraževati o državah in kulturah, iz katerih so prišli. Njegova prva služba je bila v turistični ambulanti v Luciji, kjer so potrebovali zdravnika za poletne mesece. Tam se je prvič srečal z odvisniki iz tujine, kmalu pa je spoznal, da je to velik problem tudi pri mladih v domačem okolju. Ker se v Sloveniji takrat s to problematiko ni ukvarjal nihče, je informacije o odvisnosti in možnostih zdravljenja pridobil v tujini. Zasnoval je metadonski program, po katerem so začeli sistematično delati s tamkajšnjimi odvisniki. Poleg uspešne kariere zdravnika že drugi mandat opravlja tudi delo župana Občine Piran.

Vabljeni k ogledu pripovedi Petra Bossmana o njegovih izbranih osebnih predmetih.

Tekst se nahaja v publikaciji z enakim naslovom "Afrika in Slovenija. Preplet ljudi in predmetov".