Subscribe to RSS - Skupne službe

Vodstvo

Direktorica
386 (0) 1 300 87 00

Administracija

poslovna sekretarka
386 (0) 1 300 87 04
poslovna sekretarka
386 (0) 1 300 87 05

Finančna služba

vodja finančne službe
386 (0) 1 300 87 18
finančnica
386 (0) 1 300 87 79

Tehnično-vzdrževalna služba