Slovenski etnografski muzej

Top 5 tega tedna

Datum objave 
1. maj 2020
Kaj 
Novice
dr. Tanja Roženbergar, direktorica

Spoštovane dame in gospodje, dragi vsi, ki nas spremljate,

rubriko top 5 smo pričeli v času krize z namenom, da vas preko spleta obveščamo o našem delu od doma in povabimo k sodelovanju. Da nadaljujemo naše stike, kljub temu, da so bila vrata muzejev zaprta. Da z njo predstavljamo pestrost dela v muzeju in spoznate in ne pozabite naših obrazov. Saj že dolgo velja, da smo muzej ljudje.

Predstavili smo vam različne odmevne, aktualne in družbeno odgovorne projekte in rezultate dela. Ob preletu narejenega, je izbira petih naj vsebin zato težka naloga.  Tudi mi sami se sprašujemo, tako kot zastavljena vprašanja v našem povabilu k sodelovanju – Kako nas je zaznamovala kriza, Kaj smo pridobili in Kaj novega smo se naučili?  Zato top 5 posvečam našemu kolektivu in njegovi visoki etični in profesionalni drži v času izrednih razmer.

TOP 5 PRETEKLEGA TEDNA:

1. Projekt SEM od doma. Na enem mestu smo uredili in klasificirali različne muzejske vsebine, ki so dostopne preko spleta. Ob tem smo strnili znanja posameznih strokovnjakov zaposlenih v muzeju, kustosov, dokumentalistov, strokovnjakov z znanji informacijskih tehnologij in komuniciranj z javnostmi, restavratorjev, obnovili smo razstavne projekte iz preteklosti, izvajali pedagoške spletne delavnice, vzpostavili ustrezno tehnično informacijsko podporo, dodatno pripravili angleško spletno stran. Dostopnost je ena od najpomembnejših kategorij, ki opredeljuje sodoben muzej. Slovenski etnografski muzej je po času Korone tako še bolj dostopen.

2. Povezovanje z domačo in tujo muzejsko mrežo. Delili smo izkušnje, iskali odgovore, primerjali projekte. Strokovne, pa tudi nekatere upravne odločitve, smo dosegli hitreje in z večjo profesionalnostjo prav s pomočjo enotnosti in dobrega pretoka informacij med kolegicami in kolegi. Naše komuniciranje z Kolegijem državnih muzejev,  Nacionalnim odborom ICOM in Skupnostjo muzejev Slovenije je pomenilo temelj mnogih presoj. Slovenski etnografski muzej je po času Korone še bolj povezan, kot kolektiv in kot institucija.

3. Objave v medijih. Še vedno mnogi enačijo muzej le z muzejsko stavbo. A muzej deluje tudi zunaj muzejskih zidov. Zato so objave v medijih, ki so sledile našim projektom, tako zelo pomembne in dobrodošle. Z nekaterimi smo se srečali prvič in potrudili se bomo, da ne zadnjič. Slovenski etnografski muzej je po času Korone  še bolj medijsko prisoten.

4. Digitalizacija zbirk. Selitev vsega dogajanja in gradiva na splet je pomenila izziv za prioritetno oblikovanje in razvoj projektov na tem področju. Sprehodi po virtualnih razstavah muzeja bodo tako v prihodnje stalnica naše ponudbe. V času korone smo si zastavili nove prioritete.

5. Koronski humor. Šale, ki so preplavile socialna omrežja, telefone in maile vsakega izmed nas, ne glede na starost in poklic,  so prav gotovo poseben fenomen te krize. Z zbiranjem koronskega humorja smo šale kontekstualizirali in ustvarili izjemen vir za nadaljnje preučevanje. Hvala vsem, ki ste sodelovali.

dr. Tanja Roženbergar, direktorica

Deli