Slovenski etnografski muzej

Igranje igre škuljanje. Foto: Nives Hvalica, 2008.
Datum objave 
27. september 2016
Kaj 
Novice
Kontakt 

Škuljanje

Nova enota v Registeru nesnovne dediščine

Ministrstvo za kulturo je, na predlog Slovenskega etnografskega muzeja, ki naloge Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine opravlja od leta 2011, 20. septembra 2016 v Register nesnovne dediščine vpisalo novo enoto z imenom Škuljanje.

Škuljanje je tradicionalna primorska družabna in športna igra, pri kateri posameznik ali ekipa v igralno polje meče škuljo (tj. ploščat obklesan kamen ali polovico opeke) in jo skuša čim bolj približati balinu. Zmaga tisti, ki prvi doseže 13 točk.

Pobudo za vpis v Register je pripravilo Športno društvo Škulja iz Vogrskega, ki je ob vpisani enoti tudi evidentirano kot eden od nosilcev te nesnovne kulturne dediščine.

V Register nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo, je trenutno vpisanih 55 elementov in evidentiranih 155 nosilcev nesnovne kulturne dediščine.