Slovenski etnografski muzej

Obhodi kurentov – drugi slovenski vpis na Unescov Reprezentativni seznam

Datum objave 
7. december 2017
Kaj 
Novice
Foto: Obhodi kurentov, A. Brence, 2010

Unescov Medvladni odbor za varovanje nesnovne kulturne dediščine je na zasedanju na južnokorejskem otoku Jeju v četrtek 7. decembra 2017 na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva vpisal drugo slovensko nominacijo Obhodi kurentov / Door-to-door rounds of Kurenti.

Slovenija je Unescovo Konvencijo o varovanju nesnovne kulturne dediščine ratificirala leta 2008, takrat je začel nastajati tudi Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije. Enota Obhodi kurentov je bila kot šesta enota v Register nesnovne dediščine vpisana leta 2012, leta 2015 pa razglašena za nesnovno kulturno dediščino državnega pomena. Leta 2016 je Republika Slovenija za vpis na Unescov Reprezentativni seznam oddala nominacijo Obhodi kurentov, katero je Ocenjevalno telo Unescovega Medvladnega odbora prepoznalo kot vzorno spisano.

Pri pripravi nominacije so sodelovali predstavniki in predstavnice nosilcev (društev, Zveze društev kurentov), Znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj, Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, Slovenskega etnografskega muzeja kot Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine Slovenije in Ministrstva za kulturo.

Deli