Slovenski etnografski muzej

Datum objave 
16. maj 2014
Kaj 
Novice

Diploma Slovenskega muzejskega društva za podpornike razstave Vrata

Slovensko muzejsko društvo vsako leto podeljuje Valvasorjeve nagrade, priznanja in diplome, kar je najvišje stanovsko priznanje v muzejski stroki. Nagrado je leta 1971 ustanovila Skupnost muzejev Slovenije ob 150-letnici nastanka Kranjskega deželnega muzeja – prvega muzeja na Slovenskem, od 1998 dalje jo podeljuje Slovensko muzejsko društvo.

Diplomo podelijo organizacijam, podjetjem in posameznikom s področja gospodarstva za zasluge pri realizaciji muzejskih projektov, donatorstvo in sponzorstvo. V letošnjem letu so nagrado dobili podporniki razstave Vrata. Prostorski in simbolni prehodi življenja.

Kot so zapisali v knjižici Valvasorjeve nagrade in priznanja za leto 2013:

"Razstava Vrata je nastala kot osrednja razstava prazničnega leta Slovenskega etnografskega muzeja, ki je leta 2013 praznoval 90-letnico samostojnega obstoja in delovanja.

Na razstavi so na ogled eksponati, ki so zaradi svoje narave zahtevali načrtno in premišljeno postavitev, kar je vključevalo visoka finančna sredstva. Zaradi zagotovitve varnosti obiskovalcev, ravnanja s predmeti v skladu s standardi stroke in precejšnje prilagoditve razstavnega prostora konceptu razstave se je avtorica obrnila po pomoč na podjetja in posameznike in vzpostavila sodelovanje s kar 16 slovenskimi podjetij. Z darovanjem svojih izdelkov, kljuk, ključavnic ali delom so močno dopolnili vsebino razstave in obogatili zbirko kustodiata za bivalno kulturo. Donatorji so pripomogli k promociji razstave, saj nanjo vabijo tudi svoje kupce in uporabnike.

Razstava vrata so tako primer dobrega sodelovanja s podjetji Amal, Akron, Efaflex, eko produkt, ES ERCO, Inotherm, Kampo, M Sora, Norica, Mizarstvo Markelj, Melu Mizarstvo, Restavratorstvo Šentjošt, Studio Dom, Val Marketing, Zumtobel Licht in vsemi drugimi, ki delajo s srcem in iščejo nove poti tudi v času krize. Diplomo si zaslužijo ne le zaradi nesebične pomoči slovenski dediščini, temveč tudi ker jim sodelovanje pomeni izziv in v njem prepoznavajo širše družbeno poslanstvo ustvarjanja in delovanja."