Slovenski etnografski muzej

Klekljane čipke, foto: A. Jerin, 2018
Datum objave 
29. november 2018

Dva nova vpisa Slovenije na Unescovem Reprezentativnem seznamu

Unescov Medvladni odbor za varovanje nesnovne kulturne dediščine je na 13. zasedanju v Port Louisu na Mavriciju v sredo 28. novembra 2018 in četrtek 29. novembra 2018 na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva vpisal  dva elementa iz Slovenije: Veščina suhozidne gradnje: znanje in tehnike in Klekljanje čipk v Sloveniji.

Pri  Suhozidni gradnji gre za večnacionalno nominacijo, ki smo jo pripravili  skupaj s Ciprom, Francijo, Grčijo, Hrvaško, Italijo, Španijo in Švico. Pri pripravi obeh nominacij je sodeloval tudi Slovenski etnografski muzej kot Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine (Anja Jerin, Nena Židov).

Konec leta 2016 je bil na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva kot prvi element iz Slovenije vpisan Škofjeloški pasijon, leto kasneje pa Obhodi kurentov. Slovenija ima tako skupaj štiri vpise na Unescov Reprezentativni seznam.

Slovenija je Unescovo Konvencijo o varovanju nesnovne kulturne  dediščine ratificirala leta 2008 in jo implementirala v Zakon o varstvu kulturne dediščine, začel pa je nastajati tudi Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije, ki trenutno šteje 66 elementov in 186 nosilcev nesnovne kulturne dediščine.

Obravnava nominacije klekljanje čipk na 13. zasedanju Medvladnega odbora za varovanje nesnovne kulturne dediščine:

Film Klekljanje čipk v Sloveniji je nastal v produkciji Televizije Slovenija, po Unescovih priporočilih ga je izdelala Magda Lapanje:

Obravnava večnacionalne nominacije suhozidne gradnje na 13. zasedanju Medvladnega odbora:

Film o suhozidni gradnji je iz gradiva osmih držav zmontiral Joan Reguant iz produkcijske hiše Mira Audiovisual Vidéo édition:

 

Suhi zid, foto: M. Špiček, 2018