Slovenski etnografski muzej

Babištvo, znanje, veščine in prakse. Foto: Peter Vrčkovnik
Datum objave 
5. december 2023

Nov vpis na Unescov seznam - Babištvo, znanje, veščine in prakse

Na 18. zasedanju Unescovega Medvladnega odbora za varovanje nesnovne kulturne dediščine, ki med 5. in 9. 12. 2023 poteka v mestu Kasane v Bocvani, je bilo na priporočilo Unescovega ocenjevalnega telesa na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva vpisano Babištvo, znanje, veščine in prakse.

Pri pripravi  nominacije  je sodelovala tudi Republika Slovenija. Gre za multinacionalno nominacijo, pri pripravi katere so poleg Slovenije sodelovale države Kolumbija, Ciper, Kirgiška republika, Luksemburg, Nigerija, Togo in Nemčija, ki je postopek priprave nominacije tudi koordinirala.

Predlog za vpis babištva v nacionalni Register nesnovne kulturne dediščine je pripravil Slovenski etnografski muzej kot Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine na podlagi pobude, ki jo je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, zanj dr. Zalka Drglin. Enoto je Ministrstvo za kulturo v Register vpisalo 14. 12. 2021. Babištvo obsega posebna znanja in veščine porodne pomoči, namenjene ženski in otroku. Gre za podporo in posege v nosečnosti, med porodom in po njem, pri dojenju in negi dojenčka. Cilj je dober zaključek poroda in kakovosten začetek družinskega življenja.

Ob enoti sta evidentirana dva nosilca: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - sekcija medicinskih sester in babic in Naravni začetki, Združenje za informiranje, svobodno izbiro in podporo na področju nosečnosti, poroda in starševstva.

Slovenija ima do sedaj na Unescovem Reprezentativnem seznamu nesnovne kulturne dediščine človeštva vpisanih sedem enot. Poleg letos vpisanega babištva  so to še Škofjeloški pasijon (2016), Obhodi kurentov (2017), Klekljanje čipk v Sloveniji (2018), Veščine, znanje in tehnike suhozidne gradnje (2018, multinacionalna nominacija), Tradicije reje Lipicancev (2022, multinacionalna nominacija) in Čebelarstvo v Sloveniji, način življenja (2022).

 

Babištvo, znanje, veščine in prakse. Foto: Peter Vrčkovnik