Slovenski etnografski muzej

Analiza panjske končnice z ramanskim mikroskopom (foto: arhiv Raziskovalnega inštituta CK ZVKDS) 
Od 
maj 2018
Do 
marec 2021
Kontakt 
Dodatni podatki 

Napredni materiali za ohranjanje kulturne dediščine

Kot pridruženi deležnik sodeluje Slovenski etnografski muzej tudi pri evropskem projektu InnoRenew CoE, ki ga koordinira Univerza na Primorskem (UP).

V sklopu tega projekta sodelujemo pri zagonskem projektu Napredni materiali za ohranjanje kulturne dediščine, ki ga vodi Raziskovalni inštitut ZVKDS, v sodelovanju z Innorenew CoE, Univerzo na Primorskem, Inštitutom za celulozo in papir, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Zavodom e-Oblak in Fraunhofer WKI, v obdobju od 1. aprila 2018 do 31. marca 2021. Zagonski projekt je posvečen razvoju naprednih materialov, namenjenih zaščiti kulturnodediščinskih predmetov, posledično pa tudi raziskavam njihovega hranjenja in senzorifikacije. Za potrebe zagonskega projekta smo v raziskovalne namene izbrali štiri panjske končnice, katerih naravoslovne preiskave in materialna karakterizacija so služile pripravi modelnih vzorcev, vključenih v eksperimentalni del projekta. Strokovno pomoč smo nudili tudi pri projektni nalogi priprave ankete Razmere hranjenja muzejskih predmetov, pri čemer smo izvajalcem projekta omogočili vpogled v depojske prostore SEM, ter pomagali z nasveti in odgovori na vprašanja, povezana z načini hranjenja predmetov in spremljajočimi problematikami. V nadaljevanju projekta pa bomo izbrane depojske prostore SEM nudili tudi za modelno senzorifikacijo in analize notranjega okolja (primerjave podatkov različnih merilnih sistemov).