Slovenski etnografski muzej

Model sitarskih statev. Foto: Katerina Milčin, 2021.

Model sitarskih statev in žimnato sito – polizdelek (t. i. sitasto dno)

Kraljevi etnografski muzej v Ljubljani je po ustanovitvi leta 1921 prevzel iz nekdanjega Kranjskega deželnega muzeja predmete, ki naj bi po svoji značilnosti in povednosti sodili v zbirke novoustanovljene muzejske ustanove.

Med njimi so bili tudi predmeti, ki jih je Kranjski deželni muzej pridobil leta 1833 in naj bi prikazovali za gospodarstvo države pomembne obrti, njihovo naprednost, organiziranost in tudi odličnost v proizvodnih sredstvih in izdelkih. Med predmeti je bilo orodje za izdelavo žimnatih sit in več izdelkov sitarske obrti, ki je bila ob dejavnostih nekaterih podjetnikov založniško organizirana na Gorenjskem v Stražišču in drugih vaseh v okolici Kranja. Sitarstvo je v prvi polovici 19. stoletja omogočalo zaslužek več sto sitarskim tkalcem in njihovim družinam.

Model sitarskih statev

Ignac Valenčič, vikar pri cerkvi sv. Martina v Stražišču pri Kranju, je leta 1833 poslal Kranjskemu deželnemu muzeju v Ljubljani model sitarskih statev, ki jih je izdelal po lastni zamisli in v polovični naravni velikosti.Ignac Valenčič je bil tudi zaslužen za njihovo tehnično izboljšavo, saj je na statve namestil valjček, na katerega se je tkano žimnato sito navijalo in tako zelo olajšalo tkalčevo delo.

Žimnato sito - polizdelek

S posredovanjem vikarja Ignaca Valenčiča je Anton Globočnik, sitarski podjetnik in založnik iz Stražišča pri Kranju, leta 1833 poslal Kranjskemu deželnemu muzeju v Ljubljani iz svoje tovarne 33 kosov vzorcev žimnatih sit (t. i. sitasta dna ). Kakor je v  poročilu o pridobitvi v Illirisches Blatt zapisal muzejski upravnik Franc grof Hohenwart,  zaslužijo poslani izdelki posebno pozornost, ker so povezani s številnimi prehrambnimi dejavnostmi na Kranjskem. Predstavljamo enega od sit iz takrat darovane  kolekcije.

pripravil mag. Andrej Dular, kustodiat za obrt in trgovino

 

Model sitarskih statev. Foto: Katerina Milčin, 2021Žimnato sito - polizdelek. Foto: Dokumentacija SEM