Slovenski etnografski muzej

Sejemska delavnica izdelave panjskih končnic. Foto: Jure Rus, 2018
Datum objave 
27. marec 2020
Kontakt 

Predstavitev izdelave poslikanih panjskih končnic na Kitajskem

Konservatorji-restavratorji delujemo na širokem polju znanj med znanostjo in umetnostjo, ki so danes nujna za uspešno opravljanje naših nalog. Veščine, ki jih ob tem razvijamo, so vedno bolj zaželene pri oblikovanju promocijskih in izobraževalnih vsebin.

Slovenski etnografski muzej je leta 2018 sodeloval na mednarodnem sejmu „Tretji pisani svet, razstava in predstavitev držav vzdolž svilne poti” v Pekingu na Kitajskem. Tema predstavitve je bila slovenska čebelarska dediščina. Kot osrednji predmet smo predstavili poslikano panjsko končnico, likovno in vsebinsko zanimiv predmet, ki se je pri nas razvil sredi 18. stoletja in je unikaten v svetovnem merilu.

V ta namen smo izdelali celovit predstavitveni in pedagoški program, ki je temeljil na predstavitvi izdelave poslikane panjske končnice in delavnici, kjer so si udeleženci lahko sami izdelali poslikano panjsko končnico. Tako so preko ustvarjalnega procesa spoznavali sam postopek izdelave, se seznanili z motiviko in kratko zgodovino panjskih končnic. Predvsem mlajše obiskovalce je navduševala uporaba čopiča in barv, s katerimi so ustvarjali svoj pisani svet.

Udeleženka s svojim izdelkom (foto: Žiga Rehar)Z leve proti desni: Valentina Vengus – prevajalka; Lucija Lindov Heindel – ambasada RS v Pekingu; Žiga Rehar – konservator-restavrator SEM; Janez Premožoč – ambasador RS v Pekingu; mag. Ralf Čeplak – kustos SEM; Jure Rus – strokovni sodelavec, SEMUdeleženca delavnice (foto: Jure Rus)Ekipa SEM z udeleženkami delavnice (foto: Jure Rus)