Slovenski etnografski muzej

Odstranjevanje nečistoč (foto: Gregor Kos)
Datum objave 
25. marec 2020
Kontakt 

Konservatorsko-restavratorski posegi na predmetih čebelarske zbirke SEM

Prvo praznovanje svetovnega dneva čebel smo v SEM počastili s pripravo razstave Kjer so čebele doma.

Za razstavo smo konservirali-restavrirali predmete iz čebelarske zbirke, ki jo hrani kustodiat za kulturo gospodarskih načinov in prometa pod vodstvom kustodinje Barbare Sosič.

Med predmeti v zbirki je pestra paleta panjev, ki so jih čebelarji uporabljali skozi čas. Najstarejši je preprost koritasti panj, izdelan iz izdolbenega prirezanega debla s satovnicami, narejenimi iz vej, in pokrit z lesenimi deščicami. Hranimo tudi košaste panje, spletene iz slame ali šibja, običajno prekrite s plastjo ilovice in kravjaka. Med sodobnejšimi so klasični kasetni panji ter figuralni, iz lesa rezbarjeni panji, narejeni po podobi ljudi ali živali.

Glavni izziv so predstavljali panji iz neobdelanih naravnih sestavin (deblo, veje, ilovica). Po oceni stanja smo se odločili za utrjevanje osnovnih gradnikov z namenom, da bi ohranili predmet v njegovi izvirni obliki z vsebinskim in funkcionalnim sporočilom. Pri restavratorskih posegih pa smo se omejili na predmete, ki so zaradi propadanja izgubili osnovno obliko in s tem povezano sporočilno vrednost.

S tem je bil dosežen naš cilj, da ohranimo muzejske predmete z minimalnim vplivom na njihov videz.

Koritasti panj po posegu (foto: Žiga Rehar)Košasti panj med utrjevanjem  (foto: Žiga Rehar)Koritasti panj med delom (foto: Žiga Rehar)Odstranjevanje nečistoč s površine košastega panja (foto: Gregor Kos)