Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Izjava o dostopnosti

Uporabo spletne strani SEM želimo približati najširšemu krogu uporabnikom, zato jo oblikujemo tako, da je prilagojena za uporabo slepim in slabovidnim, gluhim, ljudem z disleksijo in uporabnikom z motnjami razumevanja.

Stopnja skladnosti

Spletna stran SEM je usklajena z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja. Spletne strani so pripravljene v skladu z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin in ustrezajo standardu WCAG (Web Content Accesisibility Guidelines) 2.0. Skladnost ustreza stopnji AA. WCAG standard je skladen s standardom SIST EN 301 549 V3.2.1., ki je zahtevan v ZDSMA in jih lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti.

Slabovidnim je na voljo možnost izbiranja:

1. barvne sheme:

    črn tekst na beli podlagi

2. povečanje pisave za eno stopnjo

Kjer je mogoče, so obrazci (vloge) izdelani v polni elektronski obliki. Obrazci, ki niso v elektronski obliki, so praviloma narejeni v formatu Adobe pdf za izpolnjevanje in formatu Word.

Pred vsebino je postavljen pokazatelj položaja, kje na spletišču se trenutno nahajamo (drobtinice).

Za uporabnike z disleksijo smo upoštevali levo poravnavo.

Osnovne vsebine so opremljene s kratkimi video posnetki, kjer tolmač slovenskega znakovnega jezika tolmači besedilo v slovenskem znakovnem jeziku.

Pri pisanju besedil pazimo na razumljiva in enostavna besedila. Izjema so znanstvena besedila.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere trenutno objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  • Nekateri elementi nimajo vpisanega optimalnega alternativnega opisa. Vpisovanje alternativnega opisa za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme, saj se večina objav nanaša na aktualno dogajanje, ki je že preteklo in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika. Novejši elementi imajo vpisan alternativni opis.
  • Nekatere multimedijske vsebine (videoposnetki) niso dostopne (manjkajo npr. podnapisi video vsebin). Za multimedijske vsebine posnete pred 23.9.2020 ureditev ni obvezna. Nekatere vsebine niso urejene iz razloga nesorazmernega bremena (6. člen Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA)). Organ nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi za organ nastale znatne finančne posledice, saj je obseg vsebine zelo velik. Poleg tega pa je večina vsebine takšne, da se spreminja in bi bilo težko zagotavljati ažurnost prevodov.
  • Nekateri dokumenti (v obliki PDF zapisa) niso dostopni. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimizirane zahtevalo.

Povratne in kontaktne informacije

Če nam želite sporočiti karkoli v zvezi s prilagoditvijo spletne strani za osebe s posebnimi potrebami, nas lahko o tem obvestite na naslov gregor.ilas@etno-muzej.si ali po telefonu 01 300 8765. Delovni čas je vsak delovnik od 8. do 15. uro.

Datum objave spletnega mesta:

Spletna stran SEM je bila v obstoječi grafični podobi objavljena 18. novembra 2015 in delno spremenjeno podobo 13. decembra 2020.

Priprava izjave o dostopnosti:

Izjava je bila pripravljena 21. 1. 2021 na podlagi samoocene (Dopolnjeno 14. 4. 2023).

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Inšpektorat za javni sektor
Inšpekcija za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
T: 01 478 83 84
E: gp.ijs@gov.si