Slovenski etnografski muzej

Ob nekaterih starih ženitnih običajih obsoških in beneških Slovencev : (primerjalna študija)