Slovenski etnografski muzej

Ivan Grafenauer, Slovenske pripovedke o Kralju Matjažu : SAZU, Razred za filološke in literarne vede. Dela - 4 (Inštitut za slovensko narodopisje - 1. Ljubljana 1951, 252 strani