Slovenski etnografski muzej

Vinko Möderndorfer, Verovanja, uvere in običaji Slovencev : (narodopisno gradivo). Druga knjiga: Prazniki. Založila in tiskala Tiskarna Družbe sv. Mohorja v Celju, 1948