Slovenski etnografski muzej

Vinko Möderndorfer, Verovanja, uvere in običaji Slovencev : (narodopisno gradivo), Peta knjiga: Borba za pridobivanje vsakdanjega kruha, Založila in tiskala Tiskarna Družbe sv. Mohorja v Celju, 1946