Slovenski etnografski muzej

Anja Mlakar: Skrivnostni tujec in demonski sovražnik: Drugi in drugost v slovenski slovstveni folklori