Slovenski etnografski muzej

Članek v pdf obliki 
PDF icon Prenesi pdf datoteko (115.17 KB)

Zelena puščava

Prispevek predstavlja antropološko študijo domačinskih reprezentacij spreminjanja kulturne krajine in odnosov med akterji njenega reproduciranja v dolini Trente. V reprezentacijah tipa »zelena puščava« prihajata do izraza »domačinski model« in vrednotenje lokalne kulturne krajine. V dojemanja krajinskih sprememb in želje po ohranjanju kulturne krajine so investirane skrbi o prihodnosti doline. Domačinske reprezentacije kulturne krajine se izražajo tudi v vrednotenju vloge ključnih akterjev njenega reproduciranja: domačinov, vikendašev in Triglavskega narodnega parka.