Slovenski etnografski muzej

Prostitucija v Sloveniji

Prostitucija je v Sloveniji tako na področju etnologije in antropologije kot sociologije slabo raziskana. Vzroke za to je mogoče iskati tudi v marginaliziranosti in stigmatiziranosti prostitutk, prostitutov in klientov. Pričujoči izsle dki so rezultat avtorjevega skoraj enoletnega spremljanja prostitucije v Sloveniji in predvsem informacij, ki so mu jih posredovali njeni akterji: prostitutke, prostituti in klienti. Avtor na podlagi intervjujev z njimi ter uporabi drugih relevantnih virov nudi vpogled v delovanje posameznih oblik prostitucije v Sloveniji ter v ravnanja, razmišljanja, način življenja in odnose prostitutk, prostitutov in njihovih klientov.