Subscribe to RSS - likovne teme in motivi

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: likovne teme in motivi

V pričujočem spisu teče beseda o likovni umetnosti kot vznemirljivem viru za razkrivanje razmerij

103-138