Slovenski etnografski muzej

Panji / 630:LJU;0002504E

Zbirka 
Panji
630:LJU;0002504E

Lončeni figuralni panj v obliki vojaka. / Earthen figural beehive in the shape of a soldier.

Pri uporabi vsebin, objavljenih na spletni strani SEM, morajo uporabniki upoštevati določila Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Za dodatne informacije in pogoje uporabe se obrnite na miha.spicek@etno-muzej.si.
Deli