Subscribe to RSS - Ameriške poroke

Slovenski etnografski muzej

Ameriške poroke

Zbiranje poročnih fotografij Slovencev iz Minnesote / Projekt Združenja Slovencev v Ameriki / Slovenian Union of America

Zakaj zbirati prav poročne fotografije? Poroka je zakrament, ki se ovekoveči s fotografijo kot glavnim slikovnim dokumentom, in ta zmeraj zavzema posebno mesto med družinskimi fotografijami.

Slovenci v Minnesoti: vnaprej določena usoda?

Bogata kulturna dediščina pripadnikov slovenskega naroda in njihovi dosežki so pognali globoke korenine v zgodovino Minnesote. Začelo se je leta 1838 z misijonarjem in pionirjem Francem Pircem, sledil pa mu je misijonar Jožef Frančišek Buh. Oba sta preživela več let med tamkajšnjimi Indijanci. Odkritju železove rude leta 1884 v severovzhodni Minnesoti je sledil naval priseljencev iz vzhodne Evrope. Med njimi je bilo tudi na tisoče Slovencev. Danes je to območje znano kot Iron Range.

Jožef Frančišek Buh je po štiriindvajsetih letih med svojimi ljubljenimi Indijanci po škofovem dekretu zapustil osrednjo Minnesoto. Kot župnik se je naselil v mestu Ely v Iron Rangu in postal osrednja osebnost za vse Slovence, ki so prihajali na to območje iskat delo. V na novo ustanovljenih rudarskih naseljih in mestih je gradil cerkve. Kot vizionar in zagovornik domače kulture je postal voditelj vseh tukaj živečih Slovencev. V tistem času so Slovencem najpogosteje rekli kar Avstrijci ali Kranjci. Tudi Buhova na novo ustanovljena naselja, kot sta na primer Sv. Vid (St. Vid) v Clevelandu in Sv. Štefan (St. Stephen) v Minnesoti, so se imenovala »kranjska mesta«.

Misijonarju Buhu gre vse priznanje za prerod in rast slovenstva v Ameriki. Vsako na novo ustanovljeno mesto je bilo povsem samooskrbno: imelo je slovenske zdravnike, duhovnike, odvetnike, rudarje, trgovce, čevljarje, domove in organizacije, svojo slovensko diasporo.

Tudi danes v Minnesoti cvete bogata slovenska kultura. Je torej to že vnaprej določena usoda?

Namen projekta Zbiranje poročnih fotografij Slovencev iz Minnesote je arhivirati in ohranjati zavest o slovenskem poreklu družin priseljencev in narodno istovetnost v prihodnjih rodovih ameriških Slovencev.

V letu 2013 je združenje Slovenian Union of America izdalo oglas:

Vsem, ki imajo slovensko- ameriške korenine: zbiramo poročne fotografije vseh, ki so se rodili, odrasli, ki so živeli ali so se poročili v Minnesoti.

V enem letu je bilo tako zbranih več kot 400 fotografij. Vsaka fotografija je postala arhivski dokument, ki je bil nato podarjen državi Sloveniji in je zato dostopen na spletni strani Slovenskega etnografskega muzeja.

Mary Lou Deyak Voelk, Podpredsednica za kulturo in dediščino pri Slovenian Union of America

Frances Kovatovich, asistentka


The Minnesota Wedding Project

Why wedding photos?  A wedding is a sacrament, considered an archival document and most cherished of family photos.

Minnesota History: Predestined, Preordained?

The rich cultural heritage of the Slovenian people  and their accomplishments are deeply woven in Minnesota history. It began in 1838 when pioneer missionary, Fr. Francis Pierz, followed by  Fr. Joseph Buh, spent  years among the Indian people. A rush of immigrants from Eastern Europe arrived in northeastern Minnesota after iron ore was discovered in 1884.  Thousands of these immigrants were Slovenians. Today the area is known as the Iron Range.

After 24 years with his beloved Indian people, and at the Bishop’s request, Fr. Buh left central Minnesota. He  became the leading force among his Slovenes who had come looking for jobs. He established churches throughout the newly established mining towns. Buh, a visionary, and an advocate of culture, became their leader. At that time, Slovenians were referred to more often as an Austrian or a Krainer. Even Buh’s  settlements and parishes were referred to as Kraintowns as were  parishes such as St. Vid in Cleveland and St. Stephen in Minnesota. Credit is given to Fr. Buh for the rebirth of a Slovenianism in America.  Each of the towns were self sustaining, with Slovenian doctors, priests,lawyers, miners, shop keepers, shoe makers, their lodges and organziations, a diaspora.  Today, the rich Slovenain cultural heritage continues to flourish in Minneaota. Again, predestined?  preordained? destiny?

The Wedding Project was meant to archive and preserve family lineage of the immigrant and  future generations of Slovenian Americans.  The word went out:

Those of Slovenian American Heritage: wedding photos wanted from those who were born, raised, lived or  married in Minnesota.

One year later, over 400 photos had been  submited. Each photo has become an archival document, and gifted to the country of Slovenia.

Mary Lou Deyak Voelk, VP Culture & Heritage Slovenian Union of America

Frances Kovatovich, Assistant

V-13310
John in/and Franza Marolt Kerze Roj./DOB: 10. 7. 1890 Roj./DOB: 22. 10. 1896 St. Anthony Catholic...
V-13327
Anton in/and Mary Markovich Mistek Perushek April/April 24, 1886 - April/April 28, 1965 Februar/...
V-12155
John in/and Majda Medved Bajda Roj./DOB: Junij/June 13, 1945 Roj./DOB: Januar/January 26, 1948 Our...
V-12172
Frank Anton in/and Mary Rose Perovshek Deyak December/December 21, 1913 - Julij/July 24, 1988 Junij...
V-12189
John in/and Johanna Mihelcic Zallar 1882 - 1951 1882 - 1930 Holy Family Catholic Church, Fr. Bilban...
V-13311
Josef in/and Maria Markovič Korošec November/November 15, 1876 - Avgust/August 19, 1960 September/...
V-13328
Bernard in/and Geraldine Klun Petrich Roj./DOB: Maj/May 17, 1933, Ely, MN Roj./DOB: September/...
V-12156
Stephen in/and Angela Pospishel Banovetz December/December 22, 1871 - Maj/May 22, 1944 Maj/May 31,...
V-12173
Frank in/and Angela Prijatel (Dejak) Deyak Circa 1893, Ribnica - Maj/May 23, 1989, Ely, Minessota...
V-12190
Albert in/and Josephine Zaverl Grahek Oktober/October 2, 1919 - Maj/May 11, 2005 September/...
V-13312
Joseph in/and Mary Loushin Kovach Josef Kovac: Maj/May 22, 1883, Grič 22, Doblica, Črnomelj - Julij...
V-13329
Andrew in/and Patricia Omersa Plesha September/September 28, 1926 - Februar/February 3, 1986 Junij/...
V-12157
Florian in/and Mary Zlabir (Sleber) Belehar Maj/May 20, 1883 - Januar/January 18, 1948 Starši/...
V-12174
Adolph 'Sport' in/and Frances Globokar Dolenshak Marec/March 24, 1896 - November/November...
V-12191
Ludwig in/and Stephanie Kochar Jakel September/September 28, 1919 - Marec/March 13, 1975 Avgust/...
V-13313
Anthony in/and Frances Marolt Kovatovich Junij/June 2, 1917 - Junij/June 4, 1999 September/...
V-13330
John in/and Mary Perushek Pucel September/September 26, 1907 - Maj/May 15, 1971 Januar/January 3,...
V-12158
Andrew in/and Rosemarie Strukel Biondich Roj./DOB: Februar/February 18, 1925 Roj./DOB: November/...
V-12175
Anton in/and Helen Shebly Drazenovich Um./DOD: 1960, Um./DOD: 1993 St. Cecilia Catholic Church
V-12192
Raymond Potocnik in/and Arlene Steffenson 28. 8. 1923, Gilbert, Minnesota - 9. 11. 2007, Ocala,...
V-13314
Edward in/and Rose Chepelnik Krall Oktober/October 4, 1913 - December/December 18, 1985 Junij/June...
V-13331
Robert in/and Amaila 'Mollie Ann' Mohar Pushcar September/September 10, 1923 - Januar/...
V-12159
Frank in/and Gertrude Yera Bombich Bojc (Boitz) 1876-1952 1879-1930 Holy Family Church, Fr. Mathias...
V-12176
Dominic in/and Josephine Lunka Elioff Roj./DOB: Marec/March 7, 1931, Roj./DOB: Februar/February 20...
V-12193
Joseph in/and Therezija Kambic Gerisch Maj/May 5, 1888, Rožanec, Slovenija - Marec/March 31, 1964...
V-13315
Anton 'Tony' in/and Mary Perme Krevs Roj./DOB: Sv. Tilen, Slovenija - Um./DOD: Puyallup,...
V-13332
Zanam Puzel
V-12160
Joseph in/and Frances Mikush Bombich 1885-1963 1890-1946 Joseph in Frances sta bila rojena v...
V-12177
Rudy in/and Rose Cerar Erklouts April/April 7, 1910, Eveleth, Minnesota - Avgust/August 24, 1979,...
V-12194
Anton in/and Anna Deržaj Brooks Germ St. Joseph Church, Msgr. Mathias Bilban Julij/July 26, 1924...
V-13316
Lawrence in/and Ann Starich Lunka September/September 7, 1900 - September/September 2, 1987 Marec/...
V-13333
Peter in/and Agnes Smoley Schumer Junij/June 29, 1877 - Oktober/October 12, 1951 December/December...
V-12161
Frank Sr. in/and Mary Sterle Bozich Oktober/October 19, 1888, Leskovca, Slovenia - Junij/June 23,...
V-12178
Anton in/and Antonia Chernoff Erklouts 1877 - 1964, Eveleth 1893 - 1983, Eveleth Datum poroke/Date...
V-12195
Joseph in/and Frances Prijatelj Germ 1886 - 1961 1889 - 1942 V ZDA sta prišla leta 1910 in...
V-12189
John in/and Johanna Mihelcic Zallar 1882 - 1951 1882 - 1930 Holy Family Catholic Church, Fr. Bilban...
V-13317
Louis in/and Virginia Saline Marolt Marec/March 9, 1924 - Maj/May 16, 1987 September/September 26,...
V-13334
John and Angela Sterle Skull December 8, 1894, Velike Lašče - December 2, 1957, Duluth, MN July 24...
V-12162
Frank Sr. in/and Mary Sterle Bozich L-D/L-R: Josef Mikec, Frank Bozic Sr. in sin/with son Frank in...
V-12179
John in/and Veronica 'Bonnie' Zgonc Farkas Oktober/October 16, 1937 - Marec/March 13,...
V-12196
Louis in/and Angela Banovetz Gerzin Oktober/October 25, 1910 - Avgust/August 4, 1993 April/April 29...
V-12190
Albert in/and Josephine Zaverl Grahek Oktober/October 2, 1919 - Maj/May 11, 2005 September/...
V-13318
Albert in/and Paula Bajda Mavec Roj./DOB: December/December 21, 1929, Krvava Peč, Slovenija Roj./...
V-13335
Josef in/and Johanna Zupancic Skull Oktober/October 20, 1902, Velike Lašče - Julij/July 7, 1937,...
V-12163
Frank Jr. in/and Frances Vertachnik Bozich St. Joseph Church, Fr. Bilban Oktober/October 24, 1931...
V-12180
Marty in/and DeeDee Kukar Fautch Roj./DOB: Junij/June 27, 1958 Roj./DOB: Januar/January 11, 1959 St...
V-12197
Frank M. in/and Margaret McCullar Glavan November/November 27, 1914, Missabe Mt. Township, Village...
V-12191
Ludwig in/and Stephanie Kochar Jakel September/September 28, 1919 - Marec/March 13, 1975 Avgust/...
V-13319
Felix in/and Micka Bajda Mavec Avgust/August 12, 1933, Krvava Peč, Slovenija - April/April 5, 2013...
V-13336
Mike in/and Johana Novak Stark St. Anthony Catholic Church, Officiant Fr. Joseph Buh September 27,...
V-12164
Charles Lee in/and Pauline Novak Brownell April/April 17, 1909 - November/November 17, 1987 Oktober...
V-12181
Vincent in/and Leopolda Bajda Ferkul Vincent: Um./DOD Junij/June 17, 1962 St. Joseph Church, Fr...
V-12198
Ludvig A. in/and Julie C. Podpeskar Sissala Glavan Avgust/August 31, 1919, Coates Location, MN -...
V-12192
Raymond Potocnik in/and Arlene Steffenson 28. 8. 1923, Gilbert, Minnesota - 9. 11. 2007, Ocala,...
V-13320
Joseph in/and Stephana 'Mary' Lopp Novak Marec/March 8, 1921 - Januar/January 2, 1983...
V-13337
Steve in/and Theresa Bajda Vlaisavljevich Močan snežni metež na najino poročno noč... V kleti mojih...
V-12165
Poročni list/Marriage Certificate, Buh
V-12182
Stanley in/and Maria Mihelich Ferkul St. Joseph Catholic Church Julij/July 26, 1958 Priče/Witnesses...
V-12199
Frank in/and Maria Virant Glavan December/December 26, 1881, ? , Slovenija - April/April 19, 1965,...
V-12600
Frank in/and Frances Burger Sayovitz Franc Sajovic (kot je zapisano na cerkvenih dokumentih/as...
V-13321
Otto Joseph in/and Mary Ann Vranesich Palmer Roj./DOB: Junij/June 19, 1935 Roj./DOB: Julij/July 15...
V-13338
Matt in/and Kristina Skull Vekich Marec/March 25, 1895, Jugoslavija/Yugoslavia - Junij/June 25,...
V-12166
Edward in/and Bernice Plevell Ceglar Oktober/October 1, 1930 - Julij/July 1, 2013 December/December...
V-12184
Paul in/and Debra Podpeskar Filipovich Roj./DOB: Februar/February 3, 1954, Roj./DOB: Januar/January...
V-13272
Frank Louis in/and Deborah Marie Kotzian Deyak Roj./DOB: 3. 7. 1947 Roj./DOB: 19. 6. 1949 St...
V-13322
Gary E. in/and Cathleen M. Krause Peritz Oktober/October 25, 1950 - Januar/January 20, 1912...
V-12150
Jacob in/and Mary Brunskala Adams St. Anthony Church, Fr. Buh, 1905 Priče/Witnesses: Joseph...
V-12167
Martin in/and Theresa Laboda Cerar November/November 11, 1891, Lukovica, Slovenija - December/...
V-12185
Frank in/and Mary Agnes Steh Finc Oktober/October 29, 1893, Leskovec, Slovenia - December/December...
V-13305
Anthony J. in/and Angela Vertnik Golobich Roj./DOB: May 11, 1923 Roj./DOB: May 29, 1925 St. Anthony...
V-13323
Edwin in/and Helen R. Leskar Peritz September/September 12, 1921 - Maj/May 7, 1995 Februar/February...
V-12151
Curt in/and Rose Bajda Anttila Poročni dan, Slavljenje naše slovenske in finske dediščine/ The...
V-12169
Albert in/and Mary Ruben Chepelnik April/April 16, 1925 - Januar/January 26, 1993 Februar/February...
V-12186
Stephen in/and Heidi Jo Schley Fingeroos Roj./DOB: Februar/February 10, 1969, Roj./DOB: Marec/March...
V-13307
Ivan in/and Julia Mastnak Jost 1889 - 1970 1902 - 1988 Poroka/Mariagge: Februar/February 20, 1920...
V-13324
Frederich in/and Florence Ostrowsky Perovshek 24. 11. 1922 - 11. 11. 2003 30. 11. 1928 St. Mary...
V-12153
Frank in/and Josephine Babich Loop* *Amerikanizirano/Americanized, Lap v/to Lopp na/at Ellis Island...
V-12170
Jacob 'Jack' in/and Rose Scufsa Chepelnik Avgust/August 5, 1894 - Marec/March 21, 1943...
V-12187
Joseph F. in/and Mary Jerich Flake Maj/May 14, 1918 - Marec/March 29, 2005 Avgust/August 14, 1918...
V-13308
John in/and Mary Lavau Kastelec St. John Catholic Church, Fr. John Jershe April 21, 1921...
V-13309
John in/and Josephine Flake Kastelec 20. 5. 1910 - 12. 11. 1985 30. 3. 1913 - 22. 9. 1966 St...
V-13325
Frank in/and Rosalia Miklaucic Perushek 5. 3. 1915 - 10. 2. 1978 24. 1. 1921 St. Anthony Catholic...
V-12154
Thomas in/and Tina Ferkul Bajda St. John the Baptist Church Julij/July 20, 1985 Priče/Witnesses:...
V-12171
Gerald Rollin in/and RoseAnn Jiacik Chinn Oktober/October 2, 1929 - April/April 30, 1996 Oktober/...
V-12188
Josef in/and Ursula 'Bertha' Marolt Flek (amerikanizirano/americanized Flake) Februar/...
V-13336
Mike in/and Johana Novak Stark St. Anthony Catholic Church, Officiant Fr. Joseph Buh September 27,...
V-12631
George in/and Anna Mauc Stephan Avgust/August 15, 1875 - Junij/June 22, 1943 Circa 1874 - December/...
V-12227
Anton D. in/and Julia Pishler Klun Junij/June 7, 1911, Eveleth, MN - Februar/February 15, 1999, Ely...
V-12647
David in/and Rosemarie Mobilia Vejtasa Roj./DOB: November/November 8, 1947 Roj./DOB: Februar/...
V-12567
John in/and Louise (Aloisa) Kastelic Perme Avgust/August 7, 1893, Brest, Slovenija - Februar/...
V-12513
Raymond S. in/and Sophia R. Barich Levar St. Anthony Church, Father Frank Mihelcic September 9,...
V-12668
John Paul in/and Beth O'Connor Voelk St. Joseph Catholic Church, Fr. Dick Hayatsu Julij/July...
V-12583
John L. Pucel in/and Mary Shober Pucel Avgust/August 16, 1880 - April/April 2, 1962 September/...
V-12529
Anthony Peter in/and Frances Ann Montagna Marolt April/April 24, 1921, Gilbert, MN - Oktober/...
V-12684
Edward A. in/and Judy Pucel Zupancich Roj./DOB: Julij/July 23, 1939 Roj./DOB: Januar/January 24,...
V-12599
A. James in/and Charlotte Taramelli Russ Roj./DOB: Maj/May 12, 1935, Chisholm, MN Roj./DOB: Februar...
V-12547
Robert Joseph in/and Judy Maki Mohar Junij/June 25, 1937 - Januar/January 3, 2011 Roj./DOB: 1938 St...
V-13319
Felix in/and Micka Bajda Mavec Avgust/August 12, 1933, Krvava Peč, Slovenija - April/April 5, 2013...
V-12615
James Jacob in/and Kathryn Kay Lundeen Smrekar Roj./DOB: Januar/January 15, 1939, West Allis, WI...
V-12205
Stanley in/and Eleanor Dombroski Indihar Roj./DOB: September/September 14, 1921, Elcor, MN Roj./DOB...
V-13337
Steve in/and Theresa Bajda Vlaisavljevich Močan snežni metež na najino poročno noč... V kleti mojih...
V-12632
Michael in/and Katherine Šuštaršič Sterk (oba rojena v Sloveniji/both born in Slovenia) Avgust/...
V-12228
Bernard in/and Joyce Marie Archibald Kocian Junij/June 5, 1923 - Februar/February 10, 1993 April/...
V-12648
Aloysius in/and Elizabeth Gobec Verbich Elizabeth: September 16, 1891 - November 27, 1918 (...
V-12568
Franciscus in/and Mary Marolt Perovshek April/April 14, 1884, Sv. Gregor - Maj/May 6, 1964, Ely, MN...
V-12514
Adolph in/and Ann Shober Levar Roj./DOB: Maj/May 20, 1930 Roj./DOB: Maj/May 24, 1931 Adolph in Ann...
V-12669
Joseph in/and Theresa Marolt Wargo Februar/February 11, 1932 - December/December 2, 2006 Julij/July...
V-12584
William F. in/and Ollie Soderberg Pucel April/April 4, 1924 - Marec/March 27, 2003 Januar/January 2...
V-12530
Mathias in/and Frances Perme Marolt April/April 12, 1891, Velike Lašče, Slovenija - Marec/March 12...
V-13272
Frank Louis in/and Deborah Marie Kotzian Deyak Roj./DOB: 3. 7. 1947 Roj./DOB: 19. 6. 1949 St...
V-12600
Frank in/and Frances Burger Sayovitz Franc Sajovic (kot je zapisano na cerkvenih dokumentih/as...
V-12548
Albin in/and Gerturde Vertnik Mosnik (Splošno znana kot Beanie in Gert/Commonly known as Beanie and...
V-13320
Joseph in/and Stephana 'Mary' Lopp Novak Marec/March 8, 1921 - Januar/January 2, 1983...
V-12616
Jack James in/and Amy Jo Springer Smrekar Roj./DOB: Avgust/August 16, 1974 Roj./DOB: Januar/January...
V-12206
Paul in/and Jennie Lakner Indihar 1888 - 1939 1901 - 1969 Paul: v Ameriko/to America cca. 1909...
V-12213
Fred in/and Estelle Lazella Indihar Januar/January 19, 1902 - Junij/June 6, 1992 Marec/March 7,...
V-13338
Matt in/and Kristina Skull Vekich Marec/March 25, 1895, Jugoslavija/Yugoslavia - Junij/June 25,...
V-12633
John F. in/and Jenny Vukonich Sternisha Tomsich Oktober/October 22, 1914 - Junij/June 24, 1991...
V-12229
Joseph J. in/and Mary Mohar Kodunc 1896 - Junij/June 26, 1956 1906 - 1986 St. Joseph Catholic...
V-12649
John in/and Rose Mary Vukonich Veronick 1899 - Maj/May 12, 1986 Avgust/August 1, 1915, Dodgeville,...
V-12569
John Sr. in/and Louise Dormish Petrich (?) - December/December 17, 1968, Ely, MN Junij/June 10,...
V-12515
Stanley in/and Rose Pucel Lobe 1914 - 1995 1915 - 2005 St. Anthony Catholic Church, Fr. Frank...
V-12670
Richard in/and Evelyn Indihar Weimar December 29, 1931 - November 15, 2013 Roj./DOB: 1933 St...
V-12585
John in/and Johanna Smalc Pucelj December/December 25, 1894, Vinice, Sodražica - Julij/July 20,...
V-12531
Lawrence in/and LaVerne Pogatchnik Marolt Januar/January 22, 1927, Gilbert, MN - November/November...
V-13273
Rudy in/and Leo Shutte Ferkul Bajda
V-12601
John F. in/and Julia Lilian Chelesnik Sayovitz December/December 20, 1912 - November/November 6,...
V-12549
Kevin in/and Camille Tome Murphy St. Anthony Catholic Church Junij/June 5, 1982
V-13321
Otto Joseph in/and Mary Ann Vranesich Palmer Roj./DOB: Junij/June 19, 1935 Roj./DOB: Julij/July 15...
V-12617
Joseph in/and Christina Albina Urchull Smrekar Junij/June 13, 1911, Ely, MN - November/November 25...
V-12214
Anton in/and Mary Stebe Ipavec 1888 - 1924 1886 - 1961 St. Joseph Catholic Church, Msgr. A. L...
V-13339
Lawrence in/and Francisca Mary Pirc Zagar 14. 8. 1891, Šenturška Gora, Slovenija - 12. 12. 1957,...
V-12634
Timothy in/and Margaret Kukar Stratton Roj./DOB: Julij/July 25, 1956 Roj./DOB: November/November 8...
V-12230
Josef in/and Maria Markovič Korošec November/November 15, 1876 - Avgust/August 19, 1960 September/...
V-12650
Clifford in/and Mary Mazar Veronick December/December 23, 1932 - Avgust/August 3, 2009 Avgust/...
V-12570
Bernard J. in/and Geraldine Klun Petrich Roj./DOB: Maj/May 17, 1933, Ely, MN Roj./DOB: September/...
V-12516
Anton in/and Pauline D. Chernoff Lopp Oktober/October 30, 1888 - Avgust/August 28, 1965 Junij/June...
V-12671
Dale in/and Betty Jane Sissala Westberg Februar/February 16, 1939 - Julij/July 17, 2011 Januar/...
V-12586
Rudy in/and Rose Pike Pugel Januar/January 20, 1910 - April/April, 1972 Oktober/October 5, 1919...
V-12532
Matthew in/and Mary Elizabeth Santa Marolt December/December 2, 1918, Gilbert, MN - Julij/July 21,...
V-13305
Anthony J. in/and Angela Vertnik Golobich Roj./DOB: May 11, 1923 Roj./DOB: May 29, 1925 St. Anthony...
V-12602
Frank in/and Eugenia Rolando Sayovitz Jr. Avgust/August 12, 1911 - Februar/February 13, 2002 Avgust...
V-12550
Joseph in/and Katherine Nick Muster Maj/May 26, 1874, Velike Lašče, Slovenija - 1964 Črnomelj,...
V-13322
Gary E. in/and Cathleen M. Krause Peritz Oktober/October 25, 1950 - Januar/January 20, 1912...
V-12618
Jay John in/and Natascha Maria Zabinski Smrekar Marec/March 12, 1971, Golden Valley, MN September/...
V-12215
Matt in/and Mary Platnar Ivančič Februar/February, 1889 - December/December 15, 1915 September/...
V-13340
John in/and Josefa Pechnik Zaverl Junij/June 16, 1890, Cerklje pri Kranju - Maj/May 17, 1968, Ely,...
V-12635
Francis in/and Angeline Blatnik Strukel Angeline: Oktober/October 10, 1909 - April/April 19, 1993...
V-12231
Alvin in/and Rose Gregorich Koroshec Kraj roj./POB: Gilbert, MN Kraj roj./POB: Ely, MN St. Anthony...
V-12651
Frank in/and Catherine Muster Veronick April/April 16, 1902, Manistique, MI - Februar/February 12,...
V-12571
Louis in/and Josephine Klander Piasecki Avgust/August 6, 1916 - Februar/February 23, 2014 November/...
V-12517
Michael J. in/and Frances G. Muster Lopp 1895 - 1950 Januar/January 20, 1905 - November/November 25...
V-12672
Joseph in/and Mary Moren Yaklich Maj/May 19, ?, Velike Lašče, Slovenija - September/September 14,...
V-12587
Robert in/and Amalia 'Molly Ann' Mohar Pushkar September/September 10, 1923 - Januar/...
V-12533
Rudolph in/and Mary Marolt Rudy in Mary sta od leta 1913 do 1926 živela v Elbi, v Minnesoti, kjer...
V-13307
Ivan in/and Julia Mastnak Jost 1889 - 1970 1902 - 1988 Poroka/Mariagge: Februar/February 20, 1920...
V-12603
Ronald in/and Roseann Krall Schomber Roj./DOB: Oktober/October 13, 1939 Roj./DOB: Februar/February...
V-12551
Lawrence 'Larry' in/and Marianne Lee Glavan Nanti Julij/July 9, 1952 - Avgust/August 15,...
V-13323
Edwin in/and Helen R. Leskar Peritz September/September 12, 1921 - Maj/May 7, 1995 Februar/February...
V-12619
Frank in/and Julia Hrovat Smuk Marec/March 23, 1885, Raka, Avstrija/Austria - Avgust/August 1, 1965...
V-12216
Gregor in/and Mary Ivančič Marec/March 3, 1886 - Junij/June 3, 1966 September/September 24, 1888 -...
V-13341
James F. in/and Linda Puttonen Zgonc Roj./DOB: 14. 6. 1949 Roj./DOB: 1. 6. 1951 St. Anthony...
V-12636
John G. in/and Mary Kern Sulentich Oktober/October 19, 1912 - Oktober/October 29, 1997 November/...
V-12501
Frank A. in/and Angelyn M. Ivancic Koroshec December/December 19, 1920 - Februar/February 20, 2004...
V-12652
Rudy in/and Shirley Niedzielski Vertachnik Roj./DOB: April/April 17, 1948, Virginia, MN Roj./DOB:...
V-12572
Fred F. in/and Frances Ann Vodnick Pike Junij/June 17, 1918 - December/December 6, 1963 Oktober/...
V-12518
Peter in/and Johanna Klinc Majerle Februar/February 12, 1880, Stari trg ob Kolpi, Slovenija - Marec...
V-12673
Jack in/and Verna Mae Smith Yaklich Roj./DOB: December/December 10, 1940 Roj./DOB: Junij/June 21,...
V-12588
Steven in/and Marlys Spangenberg Rabb Roj./DOB: Marec/March 4, 1935 Roj./DOB: Junij/June 19, 1938...
V-12534
Anton in/and Josephine Kerzie Matko Avgust/August 14, 1888, Avstrija/Austria - November/November 11...
V-13308
John in/and Mary Lavau Kastelec St. John Catholic Church, Fr. John Jershe April 21, 1921...
V-12604
Norman in/and Mary Ann Koroshec Setnicker Roj./DOB: 1941 Roj./DOB: 1943 St. Joseph Church Avgust/...
V-12552
Robert in/and Mary Koroshec Nanti Roj./DOB: September 18, 1965 Roj./DOB: November 11, 1964 St...
V-13324
Frederich in/and Florence Ostrowsky Perovshek 24. 11. 1922 - 11. 11. 2003 30. 11. 1928 St. Mary...
V-12620
Edward W. in/and Faye G. Korkki Smuk Edwardovi starši/Parents of Edward: Frank, Julia Smuk Fayini...
V-12217
Lewis M. Jagunich in/and Anne M. Bozich December/December 1, 1919 - December/December 10, 2007...
V-13342
Louis F. in/and Julia Perovšek Zgonc 20. 6. 1912 - 25. 3. 1978 7. 11. 1919 - 5. 9. 2005 St. Anthony...
V-12637
Kevin Michael in/and Sara Christine Smrekar Tait Oktober/October 25, 1960, Omaha, NE Marec/March 29...
V-12502
Harold in/and Patricia Sayovitz Koski April/April 13, 1925 - Januar/January 16, 2006 Junij/June 11...
V-12653
Rudolph in/and Lucille Wrobleski Vertachnik Julij/July 23, 1918, Gilbert, MN - Februar/February 6,...
V-12573
Joanem in/and Rosalija Babic Plahutnik Joanem: roj./born Mekinje pri Ljubljani Starši/Parents:...
V-12519
Tauno E. in/and Jo 'Peppy' Mavetz Maki Junij/June 16, 1917 - December/December 1, 2011...
V-12674
Martin F. in/and Frances Okoren Zallar November 16, 1876 - November 28, 1943 November 11, 1881 -...
V-12589
Jerry in/and Joyce Erklouts Rahne Roj./DOB: Junij/June 5, 1940, Eveleth, MN Roj./DOB: Avgust/August...
V-12535
August M. in/and Mary C. Podpeskar Mavec Julij/July 29, 1910 - April/April 13, 1996 Marec/March 16...
V-13309
John in/and Josephine Flake Kastelec 20. 5. 1910 - 12. 11. 1985 30. 3. 1913 - 22. 9. 1966 St...
V-12605
Frank in/and Katherine Stepich Setnikar St. John Church September 3, 1911
V-12553
Arthur in/and Ann Marie Vesel Neimela Marec/March 3, 1916, Winton, MN April/April 15, 1919 -...
V-13325
Frank in/and Rosalia Miklaucic Perushek 5. 3. 1915 - 10. 2. 1978 24. 1. 1921 St. Anthony Catholic...
V-12621
John Robert in/and Samantha Rose Griffin Snidarich Roj./DOB: Junij/June 13, 1963 Roj./DOB: April/...
V-12218
Max in/and Eila Heikkila Jakel April/April 2, 1925 - Marec/March 28, 2010 Julij/July 29, 1922 -...
V-13343
Edward J. in/and Molly Merhar Zupancich Julij/July 10, 1911 - Februar/February 25, 1997 Avgust/...
V-12638
Peter in/and Jennie Pucelj Taramelli Julij/July 20, 1909, Chisholm, MN - November/November 3, 2005...
V-12555
Joseph in/and Angela Perme Novak Marec/March 23, 1889, Komenda, Slovenija - Oktober/October 2, 1946...
V-12503
Edward Louis in/and Zora Milanovich Kosteliz November/November 20, 1909 - November/November 19,...
V-12654
Andrew in/and Frances Kancilija Vertachnik November/November 28, 1890, Komenda, Slovenija -...
V-12574
John in/and Pauline Zakrajsek Plevell Maj/May 28, 1894, Moste, Avstrija/Austria - November/November...
V-12520
Ryan in/and Catherine Vertachnik Maloney Roj./DOB: Maj/May 9, 1975, Mukilteo, WA Roj./DOB: April/...
V-12675
Anton William in/and Angela Frances Rozman Zbasnik 1918 - 2000, rojen/born in Pittburgh, PA 1926,...
V-12590
Anton in/and Josephine Markovich Mestnick Povh Rahtel Januar/January 20, 1887 - November/November...
V-12536
Joseph in/and Frances Koprivetz Mavetz (Josef in/and Franca Koprivec - na poročnem listu/on...
V-13310
John in/and Franza Marolt Kerze Roj./DOB: 10. 7. 1890 Roj./DOB: 22. 10. 1896 St. Anthony Catholic...
V-12606
John in/and Katherine Hace Shega Holy Family Church Julij/July 26, 1909 Sprednja vrsta, L-D/Front...
V-12554
William R. in/and Rosemary Mohar Norha Julij/July 22, 1937 - Avgust/August 2, 1998 Maj/May 6, 1935...
V-13327
Anton in/and Mary Markovich Mistek Perushek April/April 24, 1886 - April/April 28, 1965 Februar/...
V-12622
Edward Anton in/and Helen Irene Hytonen Snidarich April/April 19, 1925 - Junij/June 2, 1990 Januar/...
V-12623
Poroka Franka in Therese Snidarich Wedding of Frank and Theresa Tomsich Snidarich September 28,...
V-12219
John in/and Katherine Rebernik Jerich December/December 9, 1873, Slovenija - Maj/May 10, 1961, Ely...
V-12639
Arthur in/and Jeanne Young Tome St. Anthony Church Junij/June 9, 1956 L-D/L-R: Leonard Medin,...
V-12557
Scott in/and Renae Doty Novak in sin/and son Ashton Novak St. Joseph Catholic Church Marec/March 3...
V-12504
John in/and Mary Petritz Kotchevar 1883 - November/November 7, 1961 Marec/March 28, 1892, Steelton...
V-12656
Franc in/and Frančiška Vesel Prijatelj September/September 29, 1886, Petrinci, Slovenija - November...
V-12575
Mihael in/and Agnes Drešar Podpeskar September/September 15, 1888 - Januar/January 18, 1953 Februar...
V-12521
Joseph in/and Mary Majerle Mantel 1872 - 1958 1894 - 1979 Jožef in Marija sta bila oba rojena v...
V-12676
Josef in/and Johanna Glinsek Zeleznikar 1888 - 1968 1892 - 1968 Joseph in Johanna sta bila rojena v...
V-12591
Frank in/and Frances Zgonc Rozman 1888, Kranj, Slovenija - 1945 Starši/Parents: John in/and Frances...
V-12537
James in/and Angela Marolt Meados Avgust/August 6, 1927 - Februar/February 21, 2014 Avgust/August...
V-13311
Josef in/and Maria Markovič Korošec November/November 15, 1876 - Avgust/August 19, 1960 September/...
V-12607
Albert in/and Rose Marie Kastelec Shober Oktober/October 23, 1934 - Maj/May 28, 2004 Julij/July 7,...
V-13328
Bernard in/and Geraldine Klun Petrich Roj./DOB: Maj/May 17, 1933, Ely, MN Roj./DOB: September/...
V-12624
Frank in/and Theresa Tomsich Snidarich November/November 11, 1908, Cerknica, Slovenija - Januar/...
V-12220
Peter John in/and Ann Christine Kuznik Jiacik Junij/June 10, 1907 - Marec/March 18, 1992 Avgust/...
V-12640
Louis in/and Christine Chepelnik Tomsich December/December 16, 1917 - Januar/January, 1987...
V-12558
William in/and Vickie Heikkila Novak St. Joseph Church Avgust/August 25, 1979
V-12505
Frank in/and Angela Skul Kriznar April/April 9, 1890 - November/November 22, 1957 Starši/Parents:...
V-12657
William L. Vessel Sr. in/and Mary Matko Vessel Avgust/August 20, 1918, Gilbert, MN - Oktober/...
V-12576
John in/and Helen Sertich Podpeskar Roj./DOB: Maj/May 16, 1918 Roj./DOB: Junij/June 13, 1920 St...
V-12522
John in/and Angela Zeleznikar Mantel Maj/May 23, 1915 - Maj/May 25, 1975 Maj/May 27, 1917 -...
V-12677
Joseph in/and Pauline Hribar Zeleznikar September 9, 1912
V-12592
Justin in/and Samantha Longberry Rupar Maj/May 28, 2011
V-12538
Frank in/and Mary Katherine Irwin Medved Poročena/Married on June 26, 1965
V-13312
Joseph in/and Mary Loushin Kovach Josef Kovac: Maj/May 22, 1883, Grič 22, Doblica, Črnomelj - Julij...
V-12608
Frank in/and Johanna Bobnick Shustershic Holy Family Catholic Church V svojih zadnjih letih je bila...
V-13329
Andrew in/and Patricia Omersa Plesha September/September 28, 1926 - Februar/February 3, 1986 Junij/...
V-12625
Joseph in/and Katherine Judnich Spreitzer November/November 29, 1879, Stražnji vrh, Črnomelj -...
V-12221
Peter Jiacik Jr. in/and Rose Mary Prijatel Jiacik Roj./DOB: September/September 27, 1928 Roj./DOB:...
V-12641
John in/and Virginia 'Ginger' Zgonc Trucano Roj./DOB: December 21, 1932 Roj./DOB:...
V-12560
Herbert Marshall in/and Theresa Hogan Ocepek April/April 19, 1924 - Januar/January 17, 1975 Oktober...
V-12506
Anton J. in/and Phyllis Lopp Kukar Julij/July 3, 1907 - November/November 2, 1992 Julij/July 20,...
V-12658
Jacobus (Jack, Jake) in/and Ann Stipetič Virant (Virant kasneje spremenjen v Veranth/Virant later...
V-12577
John A. in/and Anna Mae Miltich Postudensek Julij/July 4, 1912 April/April 10, 1917 - November/...
V-12523
Joseph in/and Katherine Maki Markovich Februar/February 11, 1898 - Oktober/October 1, 1975 December...
V-12678
Matthew in/and Mary Gradisher Zgonc 1888 - November/November 6, 1918 Julij/July 25, 1888 -...
V-12593
Terry in/and Claire Erspamer Rupar St. Joseph Catholic Church Oktober/October 11, 1969
V-12539
Joannes in/and Francisca Mikolich Mehle Avgust/August 19, 1905, Ely, MN - Maj/May 31, 1966, Ely, MN...
V-13313
Anthony in/and Frances Marolt Kovatovich Junij/June 2, 1917 - Junij/June 4, 1999 September/...
V-12609
Joseph in/and Ann Yednick Shustersich 1920 - 1991 1925 - 1982 Holy Rosary Catholic Church 1948...
V-13330
John in/and Mary Perushek Pucel September/September 26, 1907 - Maj/May 15, 1971 Januar/January 3,...
V-13331
Robert in/and Amaila 'Mollie Ann' Mohar Pushcar September/September 10, 1923 - Januar/...
V-12626
Anton in/and Magdalena Kirin Stefanich (Stefanič, kot je zapisano na poročnem listu/as written on...