Slovenski etnografski muzej

Mag. Anja Jerin med predstavitvijo.
Datum objave 
9. november 2023
Kaj 
Blog

Javljanje iz tujine

Med 9. in 11. novembrom v Murskem Središču in Čakovcu na Hrvaškem poteka mednarodna konferenca Nesnovna kulturna dediščina v porečju Mure in Drave (Nematerijalna kulturna baština u porječju Mure i Drave).

Konference se s prispevki udeležujejo tudi predstavnice SEM:

Koordinatorja mag. Anja Jerin (Motivi nosilcev za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine) in mag. Adela Pukl (Kdo se šemi? Vključenost žensk v izvajanje pustnih šeg v Sloveniji) in dr. Nena Židov (Politizacija nesnovne kulturne dediščine na primeru vpisa Obiska dedka Mraza v slovenski register nesnovne dediščine).

Mag. Adela Pukl med predstavitvijo.Dr. Nena Židov med predstavitvijo.Program konference