Slovenski etnografski muzej

Samostojno delo v lončarskem ateljeju

Samostojno delo poteka v za to določenih terminih po tri šolske ure. Priporočamo ga udeležencem tečajev in drugim zunanjim ustvarjalcem.

Termini
Torek: 21.30
Sreda: 20.30
Četrtek: 20.30
In po dogovoru.


Namenjeno je:

  • Samostojnemu dokončavanju in nadgrajevanju projektov začetih med učnimi urami
  • Vaji v vrtenju na lončarskem vretenu
  • Lastnim samostojnim projektom

Cena obiska je 15€ za redne udeležence tečajev, 20€ za ostale.

Udeleženci prinesejo s seboj potrebni material, ki se praviloma ne skladišči v delavnici. Orodje je na uporabo, glino za samostojno delo je izjemoma mogoče kupiti.

Žganje keramičnih kosov, ki niso del rednega učnega programa, je po dogovoru možno s plačilom.

Pravila dela v skupini:

  • Vsak udeleženec mora poskrbeti za red in čistočo med delom in ob odhodu počistiti za seboj vse uporabljeno orodje in površine, tudi tla.
  • Med delom ne motimo prisotnih in upoštevamo njihov prostor.
  • Dela, ki jih po dogovoru skladiščimo v delavnici, ob odhodu vidno označimo s svojim imenom in spravimo na dogovorjeno mesto.
  • S pozabljenimi deli razpolaga atelje po enem mesecu vaše odsotnosti.

Plačilo ure je ob začetku ure, odhajamo ob vnaprej določeni uri ne glede na morebitno zamudo.

Delavnica ne odgovarja za morebitno škodo.

KontaktLončarski atelje SEM - logotip
Eva Peterson Lenassi: 040 384 345
igravglini@gmail.com