Slovenski etnografski muzej

Nesnovna kulturna dediščina: učno gradivo za osnovnošolce (118 kartic)

Leto izdaje 
2024
Trgovina 
Publikacije
Cena 
9.00 EUR
Nesnovna kulturna dediščina: učno gradivo za osnovnošolce (118 kartic)

Z velikim veseljem vam sporočamo, da je SEM kot Koordinator izdal dopolnjeno izdajo kompleta učnih kartic o nesnovni kulturni dediščini, katerih prva verzija je izšla leta 2021. Takrat so komplet prejele vse osnovne šole v Sloveniji.

Trenutni komplet vsebuje 118 kartic z vsebinami, ki so namenjene predvsem učencem 4. in 5. razreda osnovne šole, uporabljajo pa jih lahko tudi mlajši ali starejši otroci.

Avtorici in urednici: mag. Anja Jerin, mag. Adela Pukl
Strokovni sodelavci: Nika Čater, dr. Bojan Knific, dr. Jožica Škofic, dr. Nena Židov
Kratki opisi enot nesnovne kulturne dediščine so povzeti iz Registra nesnovne kulturne dediščine: https://geohub.gov.si/ghapp/iskd/
Lektura: Simona Vidic, Irena Destovnik
Oblikovanje in grafična priprava: mag. Darja Klančar (www.darka.si)
Avtorji fotografij in ilustracije: Gregor Babič, Samo Brbre, Simon Burja, Dolores Čarga, Ožbej Černe, Tatjana Dolžan Eržen, Delvin Flisek, Zlatko Gnezda, Karmen Grnjak, Marko Habič, Afrodita Hebar Kljun, Mateja Huber, Nives Hvalica, Iztok Ilich, Ljoba Jenče, Anja Jerin, Tomo Jeseničnik, Samuel Kukovičič, Danilo Lebar, Matjaž Marjetič, Niko Matko, Anita Matkovič, Slavica Mlekuž, Jožef Mrakič, Irena Plešivčnik, Matej Povše, Jelka Pšajd, Adela Pukl, Matej Pukl, Kati Sekirnik, Aljaž Simonič, Barbara Sosič, Metka Starič, Andreja Stržinar, Aneta Šiljar, Franci Šivic, Valerija Škof, Miha Špiček, Mojca Vasle Cejan, Blaž Verbič, Matej Vranič, Peter Vrčkovnik, Cveto Zgaga, Rajko Žbogar, Nena Židov  
Izdal Slovenski etnografski muzej, zanj Natalija Polenec
Tisk: Medium d.o.o.
Naklada: 500
Ljubljana, 2024

Nesnovna kulturna dediščina: učno gradivo za osnovnošolce (118 kartic)