Slovenski etnografski muzej

Predstavitev publikacije Slovenski etnografski muzej: Prvih sto. Foto: Blaž Verbič
Datum objave 
17. maj 2023
Kaj 
Novice

Predstavitev publikacije Slovenski etnografski muzej: Prvih sto

Danes smo v muzeju predstavili publikacijo Slovenski etnografski muzej: Prvih sto. Publikacija je praznična je tako po vsebini, obsegu kot tudi po zunanjosti.

Publikacijo je uvodoma predstavila Natalija Polenec, direktorica SEM, ki je spregovorila tudi o načrtih in osrednjem dogodku SEM 100 let: Praznujmo skupaj!, ki bo potekal 22. junija 2023 pred SEM. Proces nastajanja publikacije je predstavila dr. Bojana Rogelj Škafar, urednica publikacije. Špela Spanžel, generalna direktorica Direktorata za kulturno dediščino (MK RS), in zaslužni profesor dr. Janez Bogataj, etnolog, sodelovec in poznavalec SEM, sta predstavila vsak svoj osebni in strokovni pogled na prvih sto let SEM ter na publikacijo.

Pri nastajanju dela je sodelovalo 28 piscev: kustosi in restavratorji SEM, kolegi etnologi ter drugi strokovnjaki, ki so bili ali so še tako ali drugače povezani z delovanjem muzeja.

S svojimi spomini in razmišljanji so ustvarili bogato podobo SEM, ki se je na temeljih razvoja etnologije in muzeologije ter z odzivanji na družbeno-kulturna dogajanja razvil v sodoben muzej etnološke dediščine.

Publikacijo, ki je namenjena tako strokovni kot splošni javnosti, lahko kupite v Trgovini SEM, po ceni 29 EUR.

#SEM, #SEM100, #etnografskimuzej, #ethnographicmuseum
 

Predstavitev publikacije Slovenski etnografski muzej: Prvih sto. Foto: Blaž VerbičPredstavitev publikacije Slovenski etnografski muzej: Prvih sto. Foto: Blaž VerbičPredstavitev publikacije Slovenski etnografski muzej: Prvih sto. Foto: Blaž VerbičPredstavitev publikacije Slovenski etnografski muzej: Prvih sto. Foto: Blaž VerbičPredstavitev publikacije Slovenski etnografski muzej: Prvih sto. Foto: Blaž VerbičPredstavitev publikacije Slovenski etnografski muzej: Prvih sto. Foto: Blaž VerbičPredstavitev publikacije Slovenski etnografski muzej: Prvih sto. Foto: Blaž VerbičPredstavitev publikacije Slovenski etnografski muzej: Prvih sto. Foto: Blaž Verbič