Subscribe to RSS - SEM Temporary Exhibitions

Slovenski etnografski muzej

SEM Temporary Exhibitions

Obiskovalcem redno predstavljamo zanimive občasne razstave, ki so plod poglobljenega ukvarjanja z neko temo, problematiko ali procesom. Širimo znanje o etnološki dediščini in njenih sodobnih razsežnostih. Ozaveščamo o kulturni raznolikosti in medkulturnem dialogu ter spodbujmo k družbenemu dialogu v Sloveniji, zamejstvu, izseljenstvu, v Evropi in zunaj nje. Lastne občasne razstave se pogosto navezujejo na stalni razstavi in ju vsebinsko, kontekstualno in interdisciplinarno poglabljajo. Konceptualno so zasnovane na povezovanju med tradicionalnim in sodobnim ter v predmetnem smislu temeljijo zlasti na zbirkah SEM-a.

Past

Cockta 70 years
from 03.12.2023 to 10.12.2023
We present the works of five regional artists who were inspired by and replicated the cult image of Cockta. At the same time, we are displaying a selection of Cockta brand museum objects.
The heritage of ancient Egypt: Photo archive of Günther & Ingrid Hölbl
from 29.06.2023 to 27.08.2023
The exhibition will feature a selection of photographs of Egyptian shrines and tombs along the Nile River, on river islands and in desert oases.
One house to another leads across meadows and through woodlands. Photo: Blaž Verbič, 2020.
from 08.02.2021 to 28.02.2021
For the third year in a row, the Slovene Ethnographic Museum presents carnival characters whose masks and outfits the museum bought last year for its collection. This year, the carnival ploughmen...
Ravenski pust. Photo: Voranc Vogel
from 08.02.2020 to 01.03.2020
The Slovene Ethnographic Museum will mark this year’s carnival period with Ravenski pustovi Shrovetide figures that appear in three villages beneath the mountain Krn. The presentation of Shrovetide...
Banner
from 06.12.2019 to 01.08.2021
The exhibition is dedicated to the coexistence of feet and footwear, their variable shapes and meanings over geographical and temporal dimensions, and their roles in the organization of individual...
Žene čistijo pšenico, čopič / tuš. Peštani, 8. 8. 1955 (AgM8)
from 12.06.2019 to 08.09.2019
The year 2019 marks the centenary of the birth of the academy trained painter Alenka Gerlovič. Her works are kept by numerous institutions, while six of them are part of the year-long project The...