Slovenski etnografski muzej

Cena 
10,00 EUR
Kategorija 
Pleteni izdelki

Košarica iz slame

Izdeluje Janez Jakob "Doužnjek", Ljubljana
Pletena košarica iz slame, premer 10 cm.