Slovenski etnografski muzej

Objava petih vicev šestintridesetega izbora

Datum objave 
14. May 2020
What 
NoviceVici
Contact 
Burek

Uredniški odbor je izbral šestintrideseti niz najboljših vicev, ki jih zbiramo v okviru našega poziva:

Berem mejl vrtca. Ni čisto jasno, ali gredo otroci v ponedeljek v vrtec, ali na fronto?


Otvorene su kafane sa 50 % manje prostora. Mole se oni, koji piju kolu i slično, da ostanu kod kuće, kako bi dali prostor profesionalcima. (Prevod: Odprte so gostilne s 50% manj prostora. Prosimo tiste, ki pijejo kolo in podobno, da ostanejo doma, da bodo dali prostor profesionalcem.)


Dozvoljeno je samo 15 minuta bliskog kontakta, kaže struka. Muškarcima dovoljno... (Prevod: Dovoljeno je samo 15 minut bližnjega stika, pravi stroka. Moškim je to dovolj...)


Sada na televiziji kaže jedan virolog, da je najbolje oružje protiv korona virusa zdrav razum. Najebali smo! Većina od nas je nenaoružana! (Prevod: Zdaj na televiziji pravi nek virolog, da je najboljše orožje proti korona virusu zdrava pamet. Nasrkali smo! Večina od nas je neoborožena!)


Polako se spajaju obrve, priroda se oporavlja. (Prevod: Počasi se zraščajo obrvi, narava prihaja k sebi.)

Seznam vseh izbranih vicev

Deli