Slovenski etnografski muzej

Filmografija SEM / Rožnarce s Ponterossa

Rožnarce s Ponterossa
Avtor 
Kristina Kovačič
Klasifikacija 
Filmski zapisi
Datum 
1998
Trg Ponterosso, Trst (Italija), 1998.
Zamisel, raziskava in pogovori Kristina Kovačič, snemanje in montaža Nadja Valentinčič, koprodukcija Slovenski etnografski muzej in Avdiovizualni laboratorij ZRC SAZU. Betacam, (VHS izdaja), 29 minut.

Družina Kovačič je obudila tradicionalno prodajo poljskega in doma gojenega cvetja na tržnici Ponterosso ob Rusem mostu v Trstu.

Hčerka Kristina Kovačič predstavi zgodovino prodaje cvetja na Ponterossu in se pogovarja s šestimi slovenskimi rožnarcami: Celestino Batagelj, Marijo Franza, Nives Jes, Rozalijo Kovačič, Miroslavo Praselli in Sandro Stopper. Film je bil oktobra 1998 predstavljen na posvetovanju Slovenskega etnološkega društva Etnološko delo pri Slovencih v zamejstvu v Ljubljani.