Slovenski etnografski muzej

Ob izdaji dveh folklorističnih del F. Marolta: "Gibno-zvočni obraz Slovencev" in "Slovenski glasbeni folklor"