Slovenski etnografski muzej

Članek v pdf obliki 
PDF icon Prenesi pdf datoteko (3.67 MB)

Tehniški muzej Slovenije, tehniški muzeji v Sloveniji in etnološki zorni kot predstavitve tehniške dediščine v TMS

Članek podaja avtorjevo videnje razlike med tehniško in etnološko dediščino, navaja tiste slovenske muzeje, ki sodijo v tehniško interesno sfero, razliko pri metodološkem pristopu raziskovanja tehniške in druge dediščine, etnološki zorni kot pri konceptualnih izhodiščih posameznih stalnih postavitev, pomen in vlogo Tehniškega muzeja Slovenije v našem muzejskem prostoru, Tehniški muzej Slovenije kot matični muzej tehniške dediščine v Sloveniji kot tudi avtorjevo mnenje o možnostih vključevanja pomembnih in zanimivih etnoloških tematskih sklopov v stalne zbirke muzeja, konkretneje v gozdarskem in lesarskem oddelku.