Subscribe to RSS - Nina Vodopivec

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Nina Vodopivec

This article traces society`s changing views of women in Ljubljana from 1945 to 1951, the respons

069-090