Subscribe to RSS - Visitor exhibitions

Slovenski etnografski muzej

Visitor exhibitions

Predstavljamo vam osebne razstave naših obiskovalcev, ki so nastale kot premislek o vprašanjih muzejske razstave Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta in so rezultat njihovih miselnih potovanj po lastnih življenjskih poteh in odkrivanju lastnega odnosa do izbranih trenutkov, ljudi in krajev. Tudi vas vabimo, da vsebine stalne razstave nadgradite z izbranimi predmeti vaše osebne ali družinske dediščine in jih dopolnite z zgodbami svojih izkušenj, spominov in spoznanj – v obliki vitrinske ali/in spletne razstave, besedila ali kot filmskega zapisa. Na ta način skupaj dopolnjujemo predstave in védenje o tem, kako nastaja osebna in skupna dediščina in kakšne pomene tvori. Z vašo aktivno vlogo razvijamo tudi nove oblike sodelovanja med muzejem in obiskovalci.

Past

Arkan Al Nawas slika v svojem slikarskem ateljeju, 2009.
from 20.06.2020 to 06.09.2020
personal exhibition
Personal exhibition of Arkan Al Nawas is part of exhibition narratives My Life, My World, an accompanying program of the permanent exhibition I, We and Others: Images of My World in the Slovene...