Slovenski etnografski muzej

Where 
Razstavna hiša
From 
16. May 2018
TO 
3. June 2018

Nesnovna kulturna dediščina Srbije

Gostujoča razstava Etnografskega muzeja iz Beograda izpostavlja nekatere izbrane elemente kulturne dediščine, ki so vpisani v Nacionalni register nesnovne kulturne dediščine Srbije, izražajo bogastvo in raznolikost kulturne dediščine na ozemlju Republike Srbije, hkrati pa opozarjajo, da so za različne skupnosti, ki živijo na istem kulturnem območju, značilne enake tradicionalne oblike vedenja, ki jih skupnosti prenašajo druga na drugo in ohranjajo za prihodnje rodove. Razstavljenih bo nekaj predmetov, značilnih za preteklo in sodobno življenje.