Subscribe to RSS - S te ali one strani?

Slovenski etnografski muzej

S te ali one strani?

V knjižni seriji Zbirke s te ali one strani? so predstavljene slovenske etnološke zbirke predmetov, ki so bili zbrani in so razstavljeni na drugi strani slovenskih državnih meja. Zvezki so v slovenščini in v jeziku države, v kateri se zbirka nahaja.