Slovenski etnografski muzej

Zapisi spomina
Datum objave 
20. April 2021
What 
Novice

Zapisi spomina, projekt

Zavod za kulturo in sonaravno delovanje Dobra pot je ob podpori Parka Škocjanske jame in Slovenskega etnografskega muzeja kot vodilnih ustanov na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine v Sloveniji razvil novo mobilno aplikacijo Zapisi spomina.

Namenjena je beleženju in objavljanju védenj, pričevanj, spominov starejših na najrazličnejše vidike življenja in kulture v preteklosti. Projekt s pomočjo sodobne tehnologije popularizira ustno izročilo in obenem opozarja na pomembno družbeno vlogo starejših kot nosilcev izročila. Slovenski etnografski muzej se projektu pridružuje s strokovnim svetovanjem in promocijo aplikacije, vsem registriranim uporabnikom aplikacije pa bo v letu 2021 omogočil enkratni obisk muzeja po polovični ceni.

Projekt 'Zapisi spomina' se izvaja v okviru razpisa 'Spodbude za rešitve: Dolgoživa družba', ki ga sofinancirata Stičišče NVO Istre in Krasa – Iskra in MJU iz Sklada za NVO.

Spletna stran projekta

Sporočilo za medije (pdf, 289 KB)

Aplikacija >>>